• Mit tapasztal az aki nem képes absztrakt gondolkodásra?
 • Milyen élethelyzeteket okoz az elvont gondolkodás hiánya?
 • Mi az oka az elvont gondolkodás hiányának?
 • Az agy mely sérülése okozhatja az elvont gondolkodás hiányát?
 • Hogyan fejleszthető a dolgok közötti kapcsolat megértése?
 • Mivel fejleszthető az elvont gondolkodás?

A wikipédia szerint „az absztrakció szót hétköznapi használatában szokásosan elvonatkoztatásnak fordítják, és a lényeges és lényegtelen tulajdonságok elválasztását, a lényeges tulajdonságok kiemelését és a lényegtelen tulajdonságok figyelmen kívül hagyását értik rajta.

Az ember képes az érzékelést, észlelést meghaladó módon is értelmezni a világot, az általa alkotott absztrakciók vagy fogalmak segítségével ki tudja deríteni a jelenségeket meghatározó szabályokat, és a szabályok alkalmazásával új, sokszor absztrakt, elvont világot képes felépíteni, amely addig van érvényben, amíg van, aki ezeket az absztrakciókat osztja és támogatja, illetve ameddig ezekre az ember fennmaradásához szükség van.”

Mit tapasztal az aki nem képes absztrakt gondolkodásra?

Az, aki nem képes absztrakt gondolkodásra, gyakran nehezen tudja megérteni azokat az összetett koncepciókat, amelyek nem közvetlenül láthatóak vagy tapasztalhatóak. Az absztrakt gondolkodás hiánya akadályozhatja a személyt abban, hogy általánosabb összefüggéseket észrevegyen, az általa tapasztalt dolgokat általánosabb értelemben értelmezze és összehasonlítsa más dolgokkal, vagy nehézséget tapasztal abban, hogy az általa látott vagy hallott konkrét dolgokat összekapcsolja egy nagyobb összefüggéssel. Nehézségekkel szembesül az általánosításban és a problémamegoldásban is, különösen, ha az adott probléma nem azonnal nyilvánvaló megoldást kínál.

Az élet számos területén problémákba ütközhet, beleértve az iskolai teljesítményt, a munkahelyi teljesítményt és a személyes kapcsolatokat. Gyakran szoronganak, ha új vagy ismeretlen helyzetbe kerülnek, mert nehezen tudják értelmezni az új helyzetet és a velük történő interakciókat.

Az elvont gondolkodás a megfigyelés, az észlelés és a kreatív problémamegoldás során is kulcsfontosságú. Azok, akiknek hiányzik ez a képesség, gyakran küzdenek a magas szintű gondolkodással és a kreativitással, és nehezebben alkalmazkodnak az új helyzetekhez és a változó körülményekhez.

Az elvont gondolkodás hiánya lehet genetikai eredetű vagy kialakulhat az agy fejlődési vagy sérülési problémáiból adódóan. Az autizmus, az agyi sérülések vagy a degeneratív idegrendszeri betegségek, például az Alzheimer-kór is befolyásolhatják az elvont gondolkodást. Az elvont gondolkodás hiánya nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki alacsony intelligenciaszintű, de az élet számos területén problémákat okozhat, mint például a munkahelyen, az iskolában vagy a személyes kapcsolatokban.

Milyen élethelyzeteket okoz az elvont gondolkodás hiánya?

Az elvont gondolkodás hiánya sok különböző élethelyzetben problémákat okozhat:

 • Munkahelyi problémák: Az elvont gondolkodás hiánya nehézséget okozhat a munkahelyen, különösen az olyan munkakörökben, amelyek magasabb szintű gondolkodást igényelnek. Az ilyen munkakörök például a tudományos kutató, az üzleti vezető, vagy az innovációs szakember. De más munkakörökben is meg kell érteni a feladatokon kívül kommunikációs helyzeteket is, amelyekhez fontos az absztrakt gondolkozás.
 • Tanulási nehézségek: Az elvont gondolkodás hiánya nehézséget okozhat az olyan tanulási helyzetekben, ahol az elvont gondolkodás kulcsfontosságú, például a matematika, szövegértés, irodalom, művészeti alkotások elemzése, vagy a filozófia tanulása során.
 • Kommunikációs nehézségek: Az elvont gondolkodás hiánya akadályozhatja a kommunikációt másokkal, mivel az ilyen személyeknek nehéz lehet megérteniük az absztrakt gondolatokat és az összetett problémákat.
 • Szociális problémák: Problémát okozhat a szociális interakciókban, mivel az ilyen személyeknek nehéz lehet megérteniük mások gondolatait és érzéseit.
 • Döntéshozatali nehézségek: Az elvont gondolkodás hiánya akadályozhatja a hatékony döntéshozatalt, különösen az olyan helyzetekben, amikor az információk összetettek és sok tényezőt kell figyelembe venni.
 • Kreativitási problémák: Az elvont gondolkodás hiánya korlátozhatja a kreativitást és az innovációt, mivel az ilyen személyeknek nehéz lehet új ötleteket és megoldásokat találni és elvonatkoztatni a berögzült gondolkodásformáktól.

Mi az oka az elvont gondolkodás hiányának?

 • Az elvont gondolkodás hiányának gyökerében gyakran a következő tényezők játszanak szerepet:
 • Korai életkori hiányosságok: Az elvont gondolkodás fejlesztése az életkorral változik, így ha valakinél a korai életkorban nem fejlődött megfelelően az elvont gondolkodás képessége, akkor ez hosszú távon hatással lehet a további képességeire. Az olvasásnak és a mesélésnek itt jelentős szerepe van kisgyerekkorban.
 • Környezeti hatások: A szociokulturális és gazdasági környezet, ahol valaki felnő, szintén befolyásolhatja az elvont gondolkodás fejlődését. Ha valaki nincs kitéve olyan helyzeteknek, amelyek elősegítik az elvont gondolkodást, akkor ebben a képességben való fejlődése lehet korlátozott.
 • Tanulási nehézségek: A tanulási nehézségek, például a diszlexia vagy a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) is okozhatnak problémákat az elvont gondolkodás terén.
 • Egészségügyi problémák: A neurológiai problémák, például az autizmus, az agyi sérülések vagy az Alzheimer-kór is okozhatnak problémákat az elvont gondolkodás terén.
 • Hiányzó gyakorlat: Az elvont gondolkodás képessége fejleszthető, de ehhez gyakorlat szükséges.

Az agy mely területének gyengesége okozhatja az elvont gondolkodás hiányát?

Az elvont gondolkodás komplex kognitív folyamat, amelynek során az ember képes absztrakt fogalmakat és ötleteket előállítani, összehasonlítani és megérteni. Az agy különböző területei együttesen járulnak hozzá az elvont gondolkodás folyamatához, így a gyengeség okai is különféle lehetnek.

Az agy frontális lebenyei kulcsszerepet játszanak az elvont gondolkodásban, mivel ezek a területek felelősek a tervezés, a problémamegoldás és a döntéshozatal irányításáért. Az elvont gondolkodás hiánya gyakran akkor jelentkezik, ha a frontális lebenyek sérülnek vagy betegség által érintettek.

Például a frontális lebenyek károsodása vagy degeneratív betegségek, mint a frontotemporális demencia vagy az Alzheimer-kór, számos problémát okozhatnak az elvont gondolkodás területén. Az autizmus spektrumzavara is befolyásolhatja az elvont gondolkodást, mivel az agy érzékelése és feldolgozása eltérő lehet a tipikus fejlődéstől.

Azonban fontos megjegyezni, hogy az elvont gondolkodás egy összetett folyamat, amelyet nem csak egyetlen agyi terület befolyásol. Az agy más részei, például a parietális lebenyek, a temporális lebenyek és az agytörzs is fontos szerepet játszanak az elvont gondolkodásban. Ezenkívül más tényezők is befolyásolhatják az elvont gondolkodás képességét, mint például az oktatás, a környezet és a személyiségjegyek, ahogy erről szó is volt.

Hogyan fejleszthető a dolgok közötti kapcsolat megértése?

A dolgok közötti kapcsolat megértése egy része az elvont gondolkodásnak, amely többféleképpen fejleszthető:

 • Gyakorlás: A dolgok közötti kapcsolat megértése gyakorlati készség, amelyet gyakorlás révén lehet javítani. Minél több időt töltünk azzal, hogy összekapcsoljuk az információkat és az eseményeket, annál könnyebben és hatékonyabban tudjuk majd ezt csinálni.
 • Vizuális elemek használata: Az információk és az események összekapcsolása hatékonyabban történhet, ha vizuális segédeszközöket használunk, például diagramokat, ábrákat vagy táblázatokat.
 • Kapcsolatok keresése: Az információk és az események közötti kapcsolatok azonosítása segíthet abban, hogy a dolgokat egy nagyobb összefüggésbe helyezzük. Érdemes aktívan keresni ezeket a kapcsolatokat, és megvizsgálni, hogyan állnak azok össze.
 • Új információk keresése: Az információk és az események közötti kapcsolatok megértése segíthet abban, hogy új információkat keressünk az adott témában. Minél több információval rendelkezünk, annál több kapcsolatot találhatunk, és annál hatékonyabban használhatjuk fel azokat.
 • Kérdések feltevése: Az információk és az események közötti kapcsolatok megértésében segíthetnek a kérdések feltevése. Fontos, hogy ne csak a konkrét információkra fókuszáljunk, hanem a kapcsolatokra is, és kérdéseinkkel próbáljunk azokra összpontosítani.
 • Ismétlés: Az információk és az események közötti kapcsolatokat érdemes újra és újra áttekinteni és ismételni. Az ismétlés segít abban, hogy a kapcsolatokat jobban megjegyezzük és hatékonyabban használjuk fel.

Az elvont gondolkodás részeként az információk és az események közötti kapcsolatok megértése fontos készség, amely fejleszthető. Az összes fenti módszer segíthet abban, hogy javítsuk ezt a készséget, és hatékonyabbá tegyük a dolgok összekapcsolását.

Mivel fejleszthető az elvont gondolkodás?

Az elvont gondolkodás fejleszthető, és számos módszer létezik, amelyek segíthetnek javítani a képességét. Az elvont gondolkodás az agy tréningezésével és egészségesen tartásával fejleszthető:

Gyakoroljuk az elvont gondolkodást minden nap, és keressük az olyan lehetőségeket, amelyek elősegítik az elvont gondolkodást, például logikai játékok, rejtvények, problémamegoldó feladatok, vagy akár viták.

Az új dolgok tanulása, például egy új nyelv vagy egy új készség, szintén segíthet az elvont gondolkodás fejlesztésében.

A kognitív terápia olyan terápiás megközelítés, amely célja, hogy segítsen a személynek megváltoztatni a gondolkodási mintáit és azonosítani azokat a negatív gondolatokat, amelyek korlátozzák az elvont gondolkodás képességét.

Az aerob mozgás, mint például az úszás vagy a futás, szintén segíthet az elvont gondolkodás javításában, mivel az agyi véráramlás növekedését eredményezi, ami javítja az agyi funkciókat.

Az egészséges életmód, beleértve az egészséges táplálkozást és a megfelelő alvást, szintén javíthatja az agyi funkciókat és elősegítheti az elvont gondolkodás fejlődését.

BrainRx agytréninggel az elvont gondolkodás komplexen fejleszthető más kognitív képességekkel együtt. Intenzív, rendszeres gyakorláson alapul és szórakoztató módon kihívást jelent az agynak. Az elvont gondolkodást is tartalmazó fejlesztő gyakorlatokat egy személyre szabottan, a Gibson kognitív képességmérő teszt eredményén alapuló programban végezzük.

Az elvont gondolkodás fejlesztése hosszú távú folyamat, és időbe telhet, hogy javulást érjünk el. Azonban a folyamatos gyakorlással és a fenti módszerek használatával előbb-utóbb javíthatjuk az elvont gondolkodásunkat.