A tanulási nehézségek okai sokfélék lehetnek, és általában együttesen hatnak a gyerekek tanulási képességeire. Néhány közülük:

 1. Neurobiológiai okok: Az agy fejlődési vagy működési eltérései okozhatják a tanulási nehézségeket. Például a diszlexiában szenvedő gyerekeknek nehézséget okozhat az olvasás, mert az agyukban a szövegfeldolgozás más módon működik.
 2. Genetikai okok: A tanulási nehézségek egy része öröklődhet. Azoknak a gyerekeknek nagyobb az esélye, hogy nehézségeik lesznek, ha a családjukban már előfordultak hasonló problémák.
 3. Környezeti okok: A tanulási nehézségek kialakulásában szerepet játszhatnak a külső tényezők is, például a családi környezet, a tanulási lehetőségek hiánya, a stresszes helyzetek vagy az egészségügyi problémák.
 4. Pszichológiai okok: Néhány gyereknek nehézséget okozhat az iskolai környezet vagy a társas interakciók, és ez hatással lehet a tanulási képességeikre is.

Fontos megjegyezni, hogy a tanulási nehézségek okai gyakran összetettek, és az okok felderítése és az ezekre történő megfelelő reagálás a legjobb megoldást jelenti a gyerekek támogatására és segítésére.

Mik a tanulási nehézségek főbb okai?

Mik a kognitív képességek?

A kognitív képességek a gondolkodási folyamatokat és a mentális működéseket foglalják magukban, amelyek az információk feldolgozására, értelmezésére és alkalmazására irányulnak. Ezeknek a segítségével az emberek információkat dolgoznak fel, megértik a környezetüket és reagálnak rá. Az agynak olyan képességei, amelyeket a tanuláshoz, gondolkodáshoz, emlékezéshez, figyelemkoncentrációhoz, iskolai és mindennapi teljesítményhez használunk.

A kognitív képességek többek között a következőket tartalmazzák:

 1. Észlelés: Az észlelés képessége az információk észlelése a külvilágból az érzékszerveken keresztül. Vizuális, hallási, taktilis észlelés, pl.
 2. Figyelem: A figyelem a kiválasztott információk fókuszálása, amelyeket az agyunk feldolgoz. Fenntartott figyelem, szelektív figyelem, megosztott figyelem.
 3. Memória: A memória a korábbi tapasztalatok és információk tárolása és visszakeresése. Hosszú és rövid távú memória, munkamemória.
 4. Gondolkodás: A gondolkodás a megértés és az érvelés képessége, amely magában foglalja az induktív és deduktív gondolkodást, a problémamegoldást és a kreativitást. Logika és érvelés, szimbolikus gondolkodás.
 5. Nyelvi készségek: A nyelvi készségek a nyelvi információk feldolgozására, értelmezésére és használatára vonatkoznak.
 6. Érzelmi szabályozás: Az érzelmi szabályozás a saját érzelmeink és azok mások érzelmeire gyakorolt hatásának szabályozása.

Ezek a kognitív képességek szorosan összefüggenek egymással, és együtt segítik az embereket abban, hogy hatékonyan feldolgozzák az információkat, érveljenek és problémákat oldjanak meg, kommunikáljanak és megértsék a világot.

Mik lehetnek a tanulási problémák kognitív okai?

A tanulási problémák kognitív okai az agyi folyamatokkal kapcsolatosak, és befolyásolják a tanulási folyamatokat és képességeket. Néhány ilyen kognitív ok lehet:

 1. Figyelemhiány: A figyelemhiány nehézkessé teheti az információk feldolgozását és megértését, mert a figyelem elkalandozhat, és a gyerek nehezebben tud koncentrálni.
 2. Munkamemória problémák: A munkamemória a rövidtávú emlékezet része, amely segít az információk feldolgozásában és tárolásában. Ha a gyereknek problémái vannak a munkamemóriájával, akkor nehezebben tudja megjegyezni az információkat. Jó példa erre, hogy nem végzi el az otthoni feladatait, mert nem tudja megjegyezni. Ha iskolából hazaérkezve megkérjük, hogy akassza fel a kabátját, vegye le a cipőjét, és rakja ki a táskájából az edzéscuccot és a maradék uzsonnát, valami elmarad majd.
 3. Nyelvi nehézségek: Ha a gyereknek problémái vannak a nyelvi feldolgozással, akkor nehezebben érti meg az olvasottakat és hallottakat, és nehezebben tud kifejezni magát is. Ez sokszor kapcsolatos a hallási feldolgozással, ami nem a fül problémáját jelenti, hanem azt, hogy hogyan sikerül a hallottakat dekódolni és értelmezni.
 4. Vizuális-funkcionális problémák: Ha a gyereknek problémái vannak a vizuális feldolgozással, akkor nehezebben tudja értelmezni a vizuális információkat, például a betűket vagy a számokat.
 5. Kognitív rugalmatlanság: Ha a gyereknek nehézségei vannak a kognitív rugalmassággal, akkor nehezebben tudja alkalmazkodni az új vagy változó körülményekhez, ami nehézkessé teheti a tanulási folyamatokat.
 6. Feldolgozási sebesség: A neuronok közötti kapcsolatok létrejöttének sebessége ez röviden, vagyis, hogy milyen gyorsan esik le valakinek egy adott információ. Ez határozza meg azt, hogy milyen gyorsan tud reagálni.

Ezek a kognitív okok gyakran együtt járnak, és számos további tényező is befolyásolhatja a tanulási folyamatokat. A problémák kezelése és támogatása a kognitív okok azonosításával és megfelelő stratégiák alkalmazásával segíthet a gyerekeknek a tanulási nehézségek leküzdésében.

Lehetséges e a tanulási nehézségek kezelése?

Ha tudjuk mi okozza a tanulási nehézségeket, akkor a kezünkben van a kulcs ahhoz, hogy kezeljük a problémát.

Hogyan deríthető ki mely kognitív képességek okoznak gondot?

A Gibson-teszt egyike azon kevés diagnosztikai teszteknek, amely a kognitív képességek széles skáláját méri. A Gibson-teszt megfelel a legmagasabb tudományos normáknak. 1999 óta több, mint 10000 alkalommal alkalmazták szakemberek, köztük pszichológusok, oktatók, neurológusok, logopédusok, valamint agytréning specialisták. A tanulás és kogníció területén kétszer hitelesítették és megállapították, hogy erős pszichometriai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megfelelnek, sőt meghaladják a sztenderd oktatási tesztek követelményeit. A világ legnívósabb online kognitív tesztjei közül a Gibson-teszt az egyetlen, amely az auditív feldolgozást (az anyanyelv, vagy idegen nyelvek elsajátításának képessége, az olvasás és írás előfeltétele) és a természetes idősödés során előforduló auditív percepciós veszteségeket is méri. Hét kulcsképességet is mér, ezért ez a legnagyobb normatív csoporttal rendelkező online teszt (3000 fő), amely gyermekeket is tartalmaz.

A teszt eredménye megmutatja, hogy képességek erősek és melyek gyengébbek. A tesztet követően egy részletes szakvéleményt készítünk, amelyben kimutathatóak a mért személy kognitív képességei életkor ekvivalenciában, percentilisben (100 ugyanolyan korú és nemű egyén között hol áll) és sztenderd pontokban is.

A kulcsképességek széles skálájáról mindössze 50 perc alatt pontos képet kapunk. Hívjon minket az Agyturbó Zalánál!