Miért nem kitartóbb és miért olyan szervezetlen?

Miért nem kitartóbb és miért olyan szervezetlen?

Tervezés, önkontroll, rendszerezés, rugalmas gondolkodás, avagy a végrehajtó funkciók fejlesztése

Miért fontosak a végrehajtó funkciók a kitartással és a rendszerezettséggel kapcsolatban?

A végrehajtó funkciók megfelelő működése segíti a döntéshozatalt, a tervezést és a célok elérését. Közvetlenül kapcsolódnak a kitartáshoz és a rendszerezettséghez. A kitartás azt jelenti, hogy képesek vagyunk kitartani a céljaink elérése érdekében, még akkor is, ha nehézségekbe ütközünk vagy hosszú távon kell gondolkodnunk. A végrehajtó funkciók segítenek abban, hogy tervet készítsünk, megtervezzük a lépéseket, és hűségesek maradjunk a céljainkhoz, még akkor is, ha nehézségek merülnek fel.

A rendszerezettség segíti az információk szervezését és azok megfelelő lépésekbe való rendezését, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. A végrehajtó funkciók segítségével képesek vagyunk hatékonyan áttekinteni az elérhető lehetőségeket, meghatározni a prioritásokat, és strukturált módon cselekedni az előttünk álló feladatokkal kapcsolatban. Ezek a képességek járulnak hozzá ahhoz, hogy hatékonyan haladjunk előre a céljaink felé, még akkor is, ha hosszú távú vagy kihívást jelentő projektekkel foglalkozunk.

Az agyban a végrehajtó funkciók felelősek a döntéshozatalért, a tervezésért és a célkitűzések eléréséért. Ezek a funkciók lehetővé teszik számunkra, hogy feladatokat koordináljunk, problémákat oldjunk meg, és kontrolláljuk viselkedésünket a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás érdekében. Az agy végrehajtó funkciói segítenek abban, hogy szervezett és hatékony módon működjünk a mindennapi életben, és fontos szerepet játszanak az intelligencia és az adaptáció terén.

Mik azok a végrehajtó funkciók és hogyan befolyásolják a viselkedést és a tanulást?

A végrehajtó működési funkciók tehát olyan mentális folyamatok, amelyek lehetővé teszik mindannyiunk számára, hogy előre megtervezzük, beosszuk az időnket, szabályozzuk és kontrolláljuk magunkat. Az ADHD-val küzdőknek a végrehajtó funkciókban vannak a legnagyobb hiányosságaik.

A végrehajtó funkciók kapcsán a prefrontális kéregnek fontos szerepe van azok működésében, hiszen ha sérül, széteshet a tervezés, megváltozik a viselkedés az önkontroll hiánya miatt. Az agy frontális lebenye a homlok mögött található és az idegrendszer fejlődése során a legkésőbb fejlődik ki. A prefontális kéreg egy olyan régiója az agynak amelyik legutoljára fejlődik ki, így ez a leginkább alakítható.

Ezek a készségek mindenki számára fontosak, de különösen fontosak a gyermekek számára. Ha a gyerekeknek lehetőségük van önszabályozási készségeik fejlesztésére, és gyakorlására ebből nemcsak nekik származik előnyük a továbbtanulásnál, majd később a karrierfejlesztésnél, hanem a társadalom egészének is az elkövetkező években. Az ADHD-val élők számára ezeknek a területeknek a fejlesztése tud a legkézzelfoghatóbb eredményt hozni.

Velünk született képességeink

A gyermekfejlesztés területén dolgozó szakemberek körében gyakran felmerülnek egy gyermek veleszületett természetes reakcióival és képességeivel kapcsolatos kérdések. Ezek közé tartoznak a primitív reflexek , amelyek olyan reakciók és mozdulatok, amelyek segítik a gyermeket egy új képesség vagy fejlődési szakaszba való átállásban.

Más képességek, mint például az érzékszervek használata, szintén olyan dolgok, amelyeket a gyermek veleszületetten birtokol. De mint a legtöbb dolgot, az érzékszervi rendszereket is gyakoroltatni kell ahhoz, hogy megfelelően működjenek.

Vannak olyan képességeink, amelyek nincsenek meg születésünktől fogva, de a fejlődési lehetőség születésünktől kezdve megvan bennünk. Ezeket a képességeket végrehajtó működési képességeknek nevezzük. Ha az alacsonyabb szintű működési képességek nem érnek be gyermeke agyában, akkor a magasabb szintű tanulási vagy végrehajtói működési funkciók nem fejlődnek megfelelő ütemben, vagy stagnálnak.

Ki a főnök?

Tekintsünk úgy a végrehajtó funkciókra a gyermek agyában mint egy vezérigazgatóra. Csakúgy, mint egy vállalatnál a vezérigazgató, gyermeke iskolai tapasztalatait és eredményeit a végrehajtó funkciói irányítják. Ha a végrehajtó funkciók működésében gond van, annak érezhető hatása van a mindennapokra nézve. Szervezetlen, rendszertelen, hiányosságai vannak a tanulásban. Mindez akár érzelmi problémákhoz is vezethet, pl. szorongás, idegösszeomlás.

Gyermeke agyának vezérigazgatója határozza meg egy adott projekt végrehajtási útját. Minden más vezetőnek a vezérigazgatóhoz kell alkalmazkodnia. Ez a példa jól szemlélteti, hogy a végrehajtó funkciók, mint például a tervezés és a prioritások meghatározása, hogyan működnek az agyban. Számos agyi funkciónak kell együttműködnie ahhoz, hogy egy egy feladat megvalósuljon.

Az agyban az összhang kötelező!

Amikor a gyermek fontossági sorrendbe állítja a napi teendőit, használnia kell a kritikus gondolkodási képességét, a munkamemóriáját , a hosszú távú memóriáját, a vizuális feldolgozási képességét és más, az agyban vezérelt képességét ahhoz, hogy teljesítsen az iskolában.

Mindezek a képességek összehangolódnak, és jelentést tesznek a vezérigazgatónak, vagy ebben az esetben az agynak. Irányítással és megfelelő tanácsokkal a vezérigazgató (gyermeke agya) hozza meg a végső döntéseket a napi teendőkről és a vállalatot érintő kulcsfontosságú döntésekről. Éppen úgy ahogyan a gyermek végrehajtó funkcióinak működése befolyásolja az iskolai teljesítményét, viselkedését.

Végrehajtó funkciók az iskolában

Amikor elhatározzuk, hogy elérünk egy eredményt, agyunk egy sor lépésen megy keresztül. Először is elemzi a feladatot, hogy kitalálja, mit kell tenni. Ez tervezést jelent. Ezután össze kell rendezze milyen eszközökkel és/vagy idővel tudja elérni a célt. Miközben a feladatot végezzük önelemzést végzünk, hogy a cselekedeteinket a cél eléréséhez igazítsuk. Végül képesnek kell lennünk befejezni a feladatot a megengedett időn belül.

Ha gyermeke végrehajtó funkciói megfelelően működnek, a feladatok általában egyszerűen mennek. Az agy, pillanatok alatt áthalad ezeken a lépéseken. Ha ezen a területen problémái vannak, az egyszerű feladatok elvégzése, mint például este az iskolatáska összepakolása, a házi feladatok elkészítése, az iskolában kiosztott projektek végrehajtása rendkívül nagy kihívást jelenthet.

Azt is tapasztalhatja, hogy gyermekének gondjai vannak a dolgozatokkal, tesztekkel, mert nem tud egyszerre több feladatot elvégezni. Nehézségei vannak a határidőkkel, nem tudja leírni a részleteket, nehezen tudja papírra rendezni a gondolatait, elkezdi a feladatokat, de nem tudja befejezi őket, és frusztrált, amikor nem tud lépést tartani az órán elmondottakkal.

Hogyan segíthetünk, hogy rendszerezettebb legyen?

Annak érdekében, hogy gyermeke rendszerezettebbé váljon, szükség lehet naptárra, kipipálható feladattáblázatra a feladataik elvégzéséhez. Sokat segíthet ha a különböző tantárgyakat vagy témákat mappába rendezzük színes fülekkel elválasztva, és ahol helyet kapnak az elkülönített házi feladatok is.

8 végrehajtó funkció, amelyre mindannyiunknak szüksége van

Nyolc olyan végrehajtó funkcióra van, amelyekre mindannyiunknak szüksége van, hogy a környezetünkből érkező információkat rendszerezzük és megfelelően reagáljunk rájuk. Ha gyermeke e nyolc végrehajtó működési képesség és önszabályozó folyamat bármelyikével küzd, a következőket észlelheti:

Rendszerezés

Ez a készség segít gyermekének rendben tartani a dolgokat, mind a fizikai tárgyakat, mind a gondolatokat. Lehetővé teszi számára, hogy nyomon kövesse a dolgokat.

Akinek gondja van a rendszerezéssel azok fejben és a környezetükben rendetlenek. Számukra problémát okoz a tárgyak, vagy gondolatok hatékony kezelése, tárolása és előhívása.

Feladatkezelés/feladat kezdeményezés

A feladatkezdeményezés lehetővé teszi, hogy gyermeke időben kezdje el a feladatot túlzott halogatás nélkül.

Akinél ez a terület gyenge az küzd a projekt vagy a feladat elindításával. Néha fogalmuk sincs, hol és hogyan kezdjék el, de általában el tudják végezni a feladatot, ha már egyszer nekikezdenek.

Impulzivitás kontroll

Az impulzivitás kontroll abban segít, hogy a gyermek először gondolkodjon és feldolgozza az információkat, még mielőtt cselekedne.

Minden gyermeknek vannak kisebb nehézségei az impulzivitás kontroll-lal. Azoknak a gyerekek azonban, akik folyamatosan nem megfelelő dolgokat mondanak ki, mindenbe belebeszélnek vagy kockázatos vagy veszélyes magatartást tanúsítanak, szükségük lehet ennek a területnek a fejlesztésére.

Érzelmi kontroll

Az érzelmi kontroll lehetővé teszi a gyermek számára, hogy a környezetének és körülményeinek megfelelően adaptív módon irányítsa érzéseit és érzelmeit.

Az érzelmi kontrollal küszködő fiatal erősen reagálhat a kritikára, és nehezen szedi össze magát, ha valami negatív történik. Nehezen tudja szabályozni az érzelmeit, és általában túlreagál. Ez a fejletlen limbikus rendszer jele lehet .

Munkamemória

A munkamemória segít megőrizni a kulcsfontosságú információkat az agyban, így azonnal hasznosítani tudjuk őket.

Ha valakinek munkamemória-problémái vannak, általában még rövid ideig sem tud emlékezni dolgokra, például a számokra. Úgy tűnik, küszködnek egy egyszerű útmutatással is. Még akkor is, ha a tanár épp az imént magyarázta el a lépéseket. A gyermek egyszerűen nem tudja eltárolni és visszakeresni az információkat hamarjában.

Rugalmas gondolkodás

A rugalmas gondolkodás segítségével a gyerekek mind kognitív értelemben, mind fizikailag képesek alkalmazkodni a váratlan eseményekhez. Ez egy rendkívül fontos képesség, amelyet a fiataloknak ki kell fejleszteniük ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a mindennapos változásokkal.

A rugalmatlan gondolkodásra ezzel szemben az a jellemző, hogy az illető nem tud alkalmazkodni a változáshoz. Nem képes valamire valaki más szemszögéből tekinteni. Nagyon „merev” a gondolkodása, vagyis nagyon ragaszkodik a véleményéhez, és ahhoz, hogyan kell csinálni valamit.

Önmegfigyelés vagy önellenőrzés

Az önellenőrzés képessége olyan tudás, amellyel a gyermek értékelni tudja saját magát, és azt, hogy hogyan teljesít. Ha valaki az önmegfigyelés révén meg tudja határozni, hogyan halad, mennyire teljesít jól, legyen szó játékról, új készségekről vagy könyvolvasásról, akkor tud menet közben változtatni az eredmény javítása érdekében.

Ha valakinek problémája van az önellenőrzés területén akkor sokkolja, amikor építő jellegű kritikát vagy rossz osztályzatot kap. Nem ismeri fel, mikor kell módosítania egy feladat végrehajtásának módján az iskolában.

Tervezés és prioritások meghatározása

Ez a készség segít a gyermeknek abban, hogy kitűzze a célokat és azokat a lépéseket, amelyeket e célok elérése érdekében meg kell tennie. A célok mértéke a napi működési céloktól a nagyobb személyes eredményekig kell terjedniük.

Ha nem érti, hogy a terv mely részei a legfontosabbak, vagy mely feladatokat kell előbb elvégezni, akkor gyakorlatilag egész nap az időgazdálkodással küszködnek. A tervezés hiánya miatt halogatják a projekt megvalósítását, és úgy érzik, hogy folyamatosan el vannak havazva.

Hogyan segíti az agytréning a végrehajtó funkciók fejlesztését?

A kognitív agytréning olyan gyakorlatokat és tevékenységeket foglal magában, amelyek célja az agy kognitív funkcióinak fejlesztése, ideértve a végrehajtó funkciókat is. A gyakorlatok változatos formákban jelentkezhetnek, például memóriajátékok, problémamegoldó feladatok, figyelemkoncentrációs gyakorlatok stb. A végrehajtó funkciók fejlesztésében a kognitív agytréning többféleképpen is segíthet:

 1. Konkrét feladatokkal: Az agytréning során olyan feladatokat végzünk, amelyek közvetlenül célozzák meg a végrehajtó funkciókat, például a munkamemóriát, rendszerezést vagy problémamegoldást igénylő tevékenységeket.
 2. Kihívás és változatosság: A feladatok változatosak és fokozatosan kihívást jelentenek az agynak. Ez segít abban, hogy az agyunk rugalmasabbá váljon, és hatékonyabban alkalmazkodjon különböző helyzetekhez és feladatokhoz.
 3. Ismeretlen helyzetek kezelése: Olyan helyzetek elé állítjuk a diákokat, amelyekben új problémák merülnek fel, és amelyekre megoldásokat kell találnunk. Ez segít abban, hogy fejlesszük a rugalmasságot és a kreativitást a végrehajtó funkciók terén.
 4. Visszajelzés és értékelés: Személyes trénereinktől mindenki egyénileg rendszeresen kap visszajelzést és értékelést a teljesítményéről. Ez lehetővé teszi számára, hogy nyomon kövesse a saját fejlődését, és célzottan dolgozzon azokon a területeken, ahol javulásra van szükség.

A kognitív agytréning hatékony eszköz lehet a végrehajtó funkciók fejlesztésében, mivel segít a különböző kognitív képességek gyakorlásában és javításában, amelyek azokhoz a feladatokhoz szükségesek, amelyek a mindennapi életben és munkában előfordulnak.

Emellett a mozgás jelentőségét folyamatosan hangsúlyozzuk, hiszen „az intenzív „aerob típusú” mozgást igénylő gyakorlatokról kimutatták, hogy a végrehajtó funkciókat javítja úgy, hogy képes a neurotranszmittereket megváltoztatni.  A mozgás folyamán a  prefrontális kéregben megváltozik a véráramlás mennyisége, valamint azok az  erőforrások melyek  a végrehajtó funkciókat használják,  előtérbe kerülnek.” 1

Felhasznált irodalom:

Integrated Learning Strategies: 8 Executive Functioning Skills: Why my Child Can’t Complete Tasks and Stay Organized in School

Megoldás központ: Végrehajtó funkciók – Ez a komplex képesség befolyásolja a sikerességet a gyerekeknél (Nagy Gitta)

1. BHRG model: ADHD, hiperaktivitás, figyelemzavar (Hendrich Barbara)

Mi az igazság az élelmiszer-festékek és az ADHD összefüggéséről

Mi az igazság az élelmiszer-festékek és az ADHD összefüggéséről

Mit mond a tudomány?

A kutatások azt mutatják, hogy a szintetikus ételfestékek egyes gyermekeknél befolyásolják az ADHD tüneteit. A következő írásban szakértő válaszol azokra az ételekben található adalékanyagok és az ADHD összefüggéseivel kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre, beszámol az élelmiszerfestékekkel kapcsolatos legújabb kutatásokról, és javaslatokat ad ezek eltávolításáról gyermeke étrendjéből.

Ingerlékenység. Extrém hiperaktivitás. Kirobbanó harag. Szorongás, vagy akár levertség. Ha azt tapasztalta, hogy gyermeke viselkedése és érzelmei radikálisan megváltoztak, miután megevett egy tál gumicukrot vagy egy maréknyi M&M-et – és gyanítja, hogy összefüggés van ADHD tünetei és az étrend között –, nincs egyedül.

A szülők egyre gyakrabban vesznek észre kapcsolatot gyermekeik viselkedése és a szintetikus színezéket tartalmazó élelmiszerek – nevezetesen a piros #3, a piros #40 és a sárga #5 – fogyasztása között. Az elmúlt években több mint 2000 szülő jelentette be aggodalmát a Center for Science in the Public Interest (CSPI) fogyasztóvédelmi csoportnak. „Non-profit szervezet vagyunk, és az emberek valahogy megtalálnak minket” – mondja Lisa Lefferts, az MSPH, a CSPI vezető tudósa, aki petíciót nyújtott be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságához (FDA), hogy tiltsák be ezeket az élelmiszer-festékeket. – A történetek szívszorítóak.

A CSPI keresztes hadjáratához csatlakozik az Amerikai Gyermekgyógyászati ​​Akadémia és az ADHD-szakértők, például Joel Nigg, Ph.D., az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem ADHD-kutatási programjának igazgatója. Nigg és sok tudományos munkatársa arra szólítja fel az FDA-t, hogy vagy teljesen tiltsa be az élelmiszer-színezékeket, vagy írja elő, hogy ragasszanak figyelmeztető címkét a hiperaktivitásra gyakorolt ​​hatásukról a tudatosság növelése érdekében.

Ideje betiltani az élelmiszerfestékeket

Kutatások, köztük Nigg saját, 2012-es tudományos áttekintése alapján a szintetikus élelmiszer-festékek fokozott hiperaktivitást okoznak. Bár az összesített hatások meglehetősen csekélyek, az élelmiszer-festékek egyes gyermekekre jobban hatnak, mint másokra. Összességében úgy tűnik, hogy csak az ADHD-s gyermekek egy kisebb részét érintik, de ez még mindig több tízezer vagy még több gyermeket jelent az Egyesült Államokban.

Hasonló tanulmányok elegendőek voltak ahhoz, hogy meggyőzzék az Egyesült Királyságot és az Európai Uniót, hogy 2008-tól kezdve figyelmeztető címkéket írjon elő az élelmiszer-színezékeket tartalmazó élelmiszereken. Ma az ott gyártott élelmiszerek többsége nem tartalmaz szintetikus színezéket.

Nigg és a többiek most hasonló lépésekre ösztönzik az FDA-t, amely legutóbb 2011-ben vizsgálta felül a kutatást, és úgy döntött, hogy nem tesz semmit az élelmiszer-festékekkel kapcsolatban. 2016-ban a CSPI részletes jelentést küldött frissített kutatásokkal, egy 13 tudós által aláírt levelet, és további jogi érveket nyújtott be amellett, hogy figyelmeztető címkét helyezzenek el a színezéket tartalmazó élelmiszereken.” (Kattintson ide az angol nyelvű „Seeing Red” című jelentés elolvasásához.)

Kérdés: Az élelmiszer-festékek súlyosbítják az ADHD tüneteit?

Dr. Nigg: Elegendő bizonyíték van arra, hogy az élelmiszer-színezékek olyan mértékben befolyásolják néhány érzékeny ADHD-s (és más, nem ilyen betegségben szenvedő) gyermekek viselkedését ahhoz, hogy indokolják a szintetikus színezéket tartalmazó élelmiszereken található figyelmeztető címkéket. Az FDA 2011-ben, majd 2019-ben is röviden megvizsgálta a kérdést, de úgy döntött, hogy nem tesz lépéseket. 2011 óta számos új tudományos áttekintést összegeztek, alátámasztva azt a következtetést, hogy az élelmiszer-festékek növelik az ADHD tüneteinek kockázatát.

A döntéshozók és a szülők értékítélete a következő: Addig etetjük gyermekeinket ismeretlen összetevőjű termékekkel, amíg egyértelműen be nem bizonyosodik, hogy károsak. Vagy korlátozzuk az ismeretlen összetevőjű termékeket, amíg be nem bizonyosodik biztonságosságuk? Az élelmiszer-színezékek nem bizonyultak biztonságosnak a gyermekek számára, és fokozhatják a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás tüneteit . Egyes gyermekek számára ez túl sok kihívást jelenthet idegrendszerük számára.

Kérdés: Az ADHD-s gyerekek érzékenyebbek az ételfestékekre, mint a diagnózis nélküli gyermekek?

Dr. Nigg: Úgy tűnik, hogy az élelmiszer-festékek „közegészségügyi problémát jelentenek”, amely az ADHD-s és az ADHD-ban nem szenvedő gyermekeket egyaránt érinti. Ennek ellenére az ételfestékek egyes gyerekekre jobban hatnak, mint másokra. (Lásd alább a „ Gyermeke érzékeny az élelmiszer-színezékekre? ” című részt.) Az ADHD-s gyermekek nagyobb valószínűséggel érzékenyek rájuk.

Kérdés: Miért van Ön és más szakértők meggyőződve arról, hogy a szintetikus élelmiszer-festékek befolyásolják az ADHD-s gyermekek viselkedését?

Dr. Nigg: Bár az általános hatások csekélyek, egyértelmű, hogy az ételfestékek egyes gyermekeknél súlyosbítják az ADHD tüneteit . Az FDA ezt 2011-es megállapításaiban is elismerte. Ez elég ahhoz, hogy figyelmeztesse a szülőket, és ahogy mondtam, a fogyasztói csoportok és a tudósok ezt az ajánlást tették az FDA-nak. Az FDA a mai napig arra a következtetésre jutott, hogy az adatok nem elég véglegesek ahhoz, hogy cselekedjenek. „Kiemelték, hogy az egyes tanulmányok gyakran meglehetősen információ-gyengék, összességében kevesek és elavultak. Ez igaz. Hiányoznak a kortárs kutatási eredmények az Egyesült Államokban, de jobb inkább elővigyázatosnak lenni, mivel ezek az adatok állnak rendelkezésünkre, ahelyett, hogy olyan adatokra várnánk, amelyek soha nem jelennek meg.”

Az ADHD-t azonban sok apró tényező összessége okozza. Az élelmiszerfestékek ezek közé tartoznak. Bár sok ételfestékre érzékeny gyermek érzékeny az élelmiszer egyéb elemeire is, az ételfestékek egyértelmű célpontot jelentenek. A szülőknek kerülniük kell az ételfestékeket? Ha lehetséges, eltávolíthat egyet a sok lehetséges negatív tényező közül. Emiatt nem engedem meg a fiamnak, hogy szintetikus ételfestéket fogyasszon.

A szülőknek ha tehetik, távolítsák el gyermekük étrendjéből az ételfestékeket. Felkerült az egészség megőrzését célzó tennivalók listájára – olyan egyéb egészségügyi tevékenységek mellett, mint az egészséges táplálkozás, a testmozgás és a stressz csökkentése. Bátorítom a szülőket, hogy tegyenek meg mindent, amit tudnak, még akkor is ha sokszor ez nehéz. Minden kis változtatás segíthet.”

2018-ban az Amerikai Gyermekgyógyászati ​​Akadémia Környezet-egészségügyi Tanácsa levelet küldött az FDA-nak, hivatkozva „ a jelenlegi élelmiszer-adalékanyagok szabályozási folyamatának kritikus hiányosságaira, amelyek nem tesznek eleget annak biztosítására, hogy az élelmiszerekhez hozzáadott összes vegyszer elég biztonságos legyen ahhoz, hogy a család étrendjének része lehessen. ”

Kérdés: Milyen tüneteket váltanak ki az ételfestékek ADHD-s és anélküli gyermekeknél?

Dr. Nigg: Az ADHD tünetei rosszabbodnak. A gyerekeknél nagyobb hiperaktivitást tapasztalnak, csökken a figyelem és a fókusz. Van néhány másodlagos bizonyíték az ingerlékenységre gyakorolt ​​hatásra, de a legtöbb tanulmány ezt nem vizsgálta formálisan. Az ételfestékek valószínűleg ingerlékenyebbé teszik a gyermekeket, akiknek ADHD-ja van. A legtöbb esetben azonban az ADHD több kockázati tényező felhalmozódása. Az ételfestékek hatása jelentősebb az ADHD-s gyermekeknél, akik érzékenyebbek rájuk.

Kérdés: Befolyásolják-e az élelmiszer-festékek az ADHD-gyógyszer hatékonyságát?

Dr. Nigg: Ezt jelenleg nem vizsgálták.

Kérdés: Milyen szintetikus festékeket kell keresniük a szülőknek az élelmiszerek címkéin?

Dr. Nigg: Az élelmiszer-festékek nem adnak hozzá tápértéket, és semmilyen módon nem járulnak hozzá az ételek ízéhez. Főleg gyerekeknek forgalmazott élelmiszerekben – gabonapelyhekben, joghurtban és rágcsálnivalókban – megtalálhatóak, hogy vonzóbbá tegyék őket. Jelenleg kilenc, az FDA által jóváhagyott adalékanyag létezik: Kék #1, Kék #2, Zöld #3, Narancs B, Citrom, Piros #2, piros #3, Piros #40, Sárga #5 és Sárga #6. Az Egyesült Államokban a Piros #40, a Sárga #5 és a Sárga #6 teszik ki az élelmiszerekben használt színezékek több mint 90 százalékát.

Kérdés: Melyek a legjobb stratégiák az élelmiszer-színezékek kiiktatására a családi étrendből?

Dr. Nigg: Ismerje fel, hogy az élelmiszer-színezékek elkerülése az egyik lehetséges intézkedés annak érdekében, hogy segítse ADHD-s gyermekét. Ha úgy érzi, hogy szeretné elkerülni a szintetikus élelmiszer-színezékeket, kerülje a legtöbb feldolgozott és csomagolt élelmiszert. Ez magában foglalja az olyan italokat, mint a szénsavas üdítőitalok és a gyümölcslevek. Fogyasszon teljes értékű élelmiszert – tojás, tej, túró, hús, baromfi, diófélék és magvak, friss gyümölcsök, zöldségek és hüvelyesek.

A családoknak óvatosnak kell lenniük, amikor látszólag „egészséges” élelmiszereket vásárolnak, amelyek némelyike ​​szintetikus színezéket tartalmaz – például savanyúságot, ízesített zabpelyhet, salátaöntetet, mogyoróvajat és mikrohullámú pattogatott kukoricát. A szintetikus festékek a fogkrémekben, a gyógyszerekben és a kozmetikumokban is megtalálhatók. A szülők figyelmesen olvassák el az összes termék címkéjét.

Tanácsok az élelmiszerfestékeket kerülő családoktól

Bár Justin Smith* még csak 12 éves, már szakértője az élelmiszer címkék olvasásának. Ez azért van így, mert valahányszor olyan ételt eszik, amelyben ételfesték van – különösen a 40-es vöröset –, több napig nyűgössé, letargikussá és ingerlékennyé válik. Élelmiszerfestékek fogyasztása után annyira rosszul érzi magát, hogy nagyon figyel rá, hogy elkerülje őket. Az édességekben található ételfestékek annyira problémásak Justin számára, hogy az anyja, Hillary tavaly hivatalosan lemondta a Halloweent.

A most 14 éves Alex Bevans hét évvel ezelőtt kezdte el kerülni az ételfestékeket, miután olyan ijesztő tüneteket tapasztaltak, amelyeket egyetlen orvos sem tudott megmagyarázni. Az alábbi táblázatban Alex és Justin kedvenc ételfesték-mentes ajánlásaihoz hasonló, termékajánlás mentes verziók találhatók az AgyturbóZala ajánlásával.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy mit tapasztalt a Bevans család, nézze meg Jessica anya TEDx beszélgetését

Mit tegyen ha gyermeke érzékeny az ételfestékekre? 7 lépéses adalékanyag mentes teszt

Nigg szerint a mesterséges színezéket tartalmazó élelmiszerek elkerülése munkát és két hétig tartó családi elkötelezettséget igényel. Íme, hogyan kell csinálni:

1. lépés. Az egész családot be kell vonni. A legjobb eredmény érdekében fontos, hogy mindenki elkötelezett legyen a diéta mellett . Minden családtag aláírhat egy szerződést, amelyben vállalja, hogy két hétig kerüli a szintetikus színezéket tartalmazó élelmiszereket.

2. lépés. Annak érdekében, hogy a gyerekek hozzászokjanak kedvenc ételeik elvesztéséhez ebben az átmeneti időszakban, keressenek alternatív helyettesítő ételeket – például adalékanyagok nélküli étcsokoládét vagy sima pattogatott kukoricát.

3. lépés. Távolítson el minden színezéket tartalmazó élelmiszert a hűtőszekrényből, a kamrából és mindenhonnan, ahol élelmiszert tárol.

4. lépés.  Két hétig csak színezék nélküli ételt tálaljon. Számos cég rendelkezik színezékmentes változattal termékeiből.

5. lépés. Vezessen részletes naplót gyermeke viselkedéséről, az Önt leginkább foglalkoztató viselkedések ellenőrzőlistájával. Kezdje el megfigyeléseit két héttel az eliminációs diéta megkezdése előtt, és folytassa a kéthetes időszak végéig.

6. lépés. Hasonlítsa össze a naplójegyzeteit a 2 hetes próbát megelőző és a próbaidőszak alatti reakciókról. Ha javulást tapasztal a gyermek viselkedésében, néhány napig egyesével vezesse vissza újra az élelmiszereket, hogy letesztelje mi okozta a problémát.

7. lépés. Az eredményeknek jól láthatónak kell lenniük. Ha csak finom változást észlel, miután kiiktatták az élelmiszer-festékeket, előfordulhat, hogy más okozza a gondokat. Mindenesetre minél természetesebb forrásból származnak az elfogyasztott élelmiszerek, annál kevesebb negatív hatásuk lehet a szervezetünkre.

A fenti cikk az additudemag.com „The Truth About Food Dyes and ADHD: What Science Tell Us” írásának fordítása.

Hogyan segítheti Ön még jobban a figyelem és koncentráció fejlesztését?

A nagy élelmiszeripari üzemekben, mesterségesen, kémiai úton előállított élelmiszerekben az egészségre ható még ismeretlen következményekkel járó kémiai anyagok sora van. Természetes forrásból származó, valódi, vegyszermentes ételeket válasszunk ezért, amikor csak lehet. Tervezzünk előre, így könnyebben választjuk az egészségeset. A fenti cikk és számos írás utal a feldolgozott ételek káros hatásaira a figyelmet, koncentrációt, kognitív agyi képességet és az egészséget illetően.

Az aktív testmozgás, az egészséges ételek, a harmonikus társas kapcsolatok, a mentális kiegyensúlyozottság és az intenzív agytorna nemcsak a fiatalság titka, de a figyelmi problémákkal küzdő embereknek is javulást hoz az életébe.

A BrainRx agytréning program célzottan, intenzíven alakítja át az agyat, aminek garantált eredménye kutatásokkal alátámasztott. Figyelemzavar, memóriaproblémák, tanulási nehézségek, vagy a hatékonyabb, összeszedettebb gondolkodás, kimagaslóbb sportteljesítmény elérése esetén is alkalmazható.

Mondja el véleményét, vagy tapasztalatait a hozzászólásokban. Ossza meg cikkünket, ha hasznosnak találta. Köszönjük.

Mit jelent az ADHD és hogyan lehetséges az ADHD kezelése?

Mit jelent az ADHD és hogyan lehetséges az ADHD kezelése?

Az ADHD-vel élő emberek különböző módon írják le azt, amit éreznek. Néhány közös érzés vagy tapasztalat:

 • Sokan azt mondják, hogy nehezen tudnak koncentrálni, és gyakran könnyen elkalandozik a figyelmük. Például egy feladatot elkezdenek, majd hirtelen valami másra gondolnak.
 • Sok ADHD-s érzi magát nyugtalannak, folytonos mozgásra, láblendítésre vagy ujjpörgésre van szükségük, hogy megnyugodjanak.
 • Az impulzivitás egy másik közös jellemzője az ADHD-nak. Sokan azt mondják, hogy hirtelen cselekedetekre hajlamosak, anélkül, hogy átgondolnák a következményeket, amit utána sokszor megbánnak.
 • A nehézségek és az impulzivitás miatt gyakran érzik magukat frusztráltnak vagy tehetetlennek. Nehéz kontrollálni az érzelmeiket és cselekedeteiket, ami súlyosabb esetben agressziót vált ki.
 • Az állapotukkal járó figyelmi kalandozás és gondolatok gyors áramlása néha előnyöket is hozhat. Sokszor kreatív és gondolatokban gazdag emberekről van szó.

Mit érez egy ADHD-s gyerek?

Az ADHD az élet különböző szakaszaiban és helyzeteiben is eltérően jelentkezhet. Néhány gondolatot összegyűjtöttünk, amit ADHD-val élő gyerekek osztottak meg az érzéseikről:

 • ” Ha valami nem sikerül közönyösnek érzem magam, vagy visszautasítónak, hogy ezzel védekezzek.” (Sára, 15 éves)
 • „Nem szándékosan csinálom, ha rossz vagyok, csak nem tudom kontrollálni az érzéseimet.” (Benet, 9 éves)
 • „Soha nem vagyok hibás és nem vállalom, hogy ha valamit én csináltam rosszul. Szeretem azt mondani, hogy nem. Jó érzés.” (Andris, 12 éves)
 • „Szeretném megcsinálni amit mondanak, de nem sikerül, pedig tényleg akarom.” (Tamás, 10 éves)
 • „Ideges leszek. Érzem a hasamban, hogy onnan jön felfelé és aztán kitör.” (Máté, 11 éves)

Mit tehet a tanár ha ADHD-s gyerek kerül az osztályba?

Az ADHD-s diákok tanítása kihívást jelenthet, de megfelelő megközelítéssel és támogatással segíthetnek a diákoknak a sikerességben. Íme néhány hasznos tipp a tanároknak:

 1. Megértés és tudatosság: Első lépésként fontos megérteni, mi is az ADHD, és tisztában lenni az ezzel élő diákok egyedi szükségleteivel. Rengeteg írás és videós anyag elérhető a témával kapcsolatban.
 2. Rendezett környezet: Kínáljon rendezett és strukturált tantermet. Az ismétlődő rutinok és egyértelmű szabályok segítenek a diákoknak az eligazodásban.
 3. Rövid, egyértelmű instrukciók: Használjon rövid, világos és egyszerű utasításokat, hogy a diákok ne legyenek összezavarodva a túl sok információ miatt.
 4. Változatos tanítási módszerek: Próbáljon ki különböző tanítási módszereket, beleértve a vizuális, hallási és tapintási technikákat, hogy kiismerje a különböző tanulási stílusokat.
 5. Rendszerezze a feladatokat: Segítsen a diákoknak a feladatok és projektek kis darabokra bontásában, és biztosítson időt arra, hogy rendszerezzék a munkát.
 6. Gyakori visszajelzés: Adjon gyakori és pozitív visszajelzést a diákoknak a teljesítményükről, hogy motiváltak maradjanak.
 7. Rövid szünetek: Engedjen időszakosan rövid szüneteket, hogy a diákoknak lehetőségük legyen levezetni a felesleges energiát és koncentrálni a feladatokra.
 8. Egyéni tervezés: Mérlegelje az egyéni tantervet vagy módosításokat azoknak a diákoknak, akiknek nagyobb támogatásra van szükségük.
 9. Kommunikáció a szülőkkel: Tartsa a szülőkkel a kapcsolatot, és tájékoztassa őket a diákok fejlődéséről és szükségleteiről.
 10. Empátia és türelem: Forduljon empátiával és türelemmel a diákokhoz, és tartsa szem előtt, hogy az ADHD-s diákoknak időre van szükségük a fejlődéshez. Nem szándékosan okoznak gondot, hanem neurológiai problémának köszönhetik a viselkedésüket.

Az ADHD-s diákok támogatása és az érzékeny pedagógiai megközelítés megkönnyíti mindkettőjük dolgát. A megfelelő támogatással és megértéssel sokuk képes sikeresen fejlődni az iskolában. Tudjuk, hogy rengeteg feladat hárul a tanárokra. Nagy létszámú osztályok, sokszor több SNI-s diákkal, adminisztráció, szakmai elvárások, készülni óráról órára, mind több mint ami egy tanártól elvárható. Mégis, hosszú távon egyszerűbbé teheti az órai munkát, ha felkészülten és megértéssel fordulnak ezekhez a gyerekekhez, akik egyre többen vannak jelen minden iskolában.

Mit tehet a szülő, ha kiderül, hogy gyermeke ADHD-val küzd?

„„Az ADHD genetikai alapú, örökölhető zavar. Ez a tudat egyrészről ad egy feloldozást, megerősít abban, hogy nem mi rontottuk el a nevelést. Másrészről viszont megjelenik az önmarcangolás, hogy mit kapott tőlem, mit adtam át a gyermekemnek.”

Kriszti elmesélte, hogy a gyógyszer nem tesz csodákat, sajátos életvezetésre amellett is szükség van. Nagyon jól működik a jutalmazási rendszer, a kognitív viselkedésterápia és annak elfogadása, hogy ezeknek a gyermekeknek fontos, hogy egyszerű szabályok, keretek között éljenek és mindezzel együtt feltétel nélkül szeressék őket.(csalad.hu)

Ha gyermekének ADHD-ja van, fontos megérteni az állapotát és megfelelő támogatást nyújtani neki otthon. Íme néhány tanács szülőknek:

 1. Nézzen utána minél alaposabban az ADHD-nak, hogy megértse, milyen kihívásokkal kell szembenéznie a gyermekének, mi okozza az eltérő viselkedést, mit érez és hogyan lehet kezelni az állapotát.
 2. Legyen rendszeresség és rutinok a gyermek életében. Az ismétlődő rutinok segítenek neki az eligazodásban.
 3. Használjon rövid, egyértelmű és kézzelfogható utasításokat, amikor valamit kér tőle. Például, „Kérlek, tartsd rendben az ágyadat” helyett „Tedd az ágyneműt az ágyneműtartóba.”
 4. Legyen türelmes és empatikus a gyermeke iránt, akkor is ha ez sokszor nehéz. Ha próbálja megérteni, hogy nem szándékos amit csinál, könnyebben lesz úrrá a saját érzelmein is. Az ADHD-s gyerekek gyakran küzdenek a figyelemzavarral és az impulzivitással.
 5. Dicsérje meg az elért eredményeiért és a pozitív viselkedéséért. Az erőfeszítéseiért tett pozitív megerősítés segíthet neki motiváltan maradni. Az üresen hangzó „ügyes vagy” helyett, mondja meg mi az amiért megdicséri. Például: „Örülök, hogy ilyen szépen elraktad a ruháidat.” vagy „Látod, hogy milyen gyorsan megtanultad a verset, mert erősen figyeltél.”
 6. Működjön együtt az iskolával és a tanárokkal, hogy biztosítsa gyermeke számára, hogy megfelelő támogatást kapjon az iskolában.
 7. Engedjen időszakosan rövid szüneteket, hogy gyermekének lehetősége legyen levezetni a felesleges energiát és felfrissülni.
 8. Ha szükséges, fontolóra veheti a terápiát vagy tanácsadást az ADHD kezelésére.
 9. Biztosítsa, hogy gyermeke rendszeresen mozogjon és egészségesen táplálkozzon, mivel ez hozzájárulhat az ADHD tüneteinek kezeléséhez.
 10. Hangsúlyozza gyermeke erősségeit és pozitív tulajdonságait. Segítsen neki abban, hogy pozitív önértékelése alakuljon ki önmagáról és érezze, hogy mindig mellette áll.

Minden gyermek egyedi, és az ADHD különböző módon manifesztálódhat. Fontos, hogy a támogatást és az iránymutatást az egyén szükségletei szerint alakítsunk ki. Legyen a gyermeke életében egy biztonságos és szerető környezet, ahol megértheti és együtt kezelhetik az ADHD tüneteit.

Hogyan segíthet az agytréning az ADHD kezelésében?

Az ADHD egy komplex neurológiai rendellenesség, így a kialakulásához vezető okok is összetettek: részben genetikai, részben környezeti tényezők, valamint ezeknek a kölcsönhatása. Bizonyos agyi idegpályák nem fejlődnek ki, vagyis alul-huzalozottság van jelen az agyban. A szükséges kémiai anyagok változó mértékben termelődnek, és a szokásostól eltérő módon működnek. Ennek következtében bizonyos hálózatok alulműködnek, mások bekapcsolva maradnak, amikor egy feladatot végez a gyermek vagy a felnőtt.

Az AgyturbóZalánál komplex figyelemzavar vizsgálatot végzünk. Feltérképezzük a kulcs kognitív képességeket, a Gibson teszt segítségével. A teszt segít beazonosítani azokat a gyengeségeket, melyek a tüneteket okozzák. Nem kizárólag figyelemzavar tesztet végzünk. 

Ezután a BrainRX programmal a figyelem fejlesztésén kívül az agy egyéb kognitív képességeinek fejlesztése is történik. Ennek köszönhetően maradandóbb változást érhetünk el. A vizsgálat eredménye alapján pontos, személyre szabott és célirányos agytréninggel dolgozunk. Az ADHD és figyelemzavar felnőtt korban is megmarad. A BrainRx agytréning eredményesen kezeli a figyelemzavar tüneteit. A figyelem fejlesztése mellett, enyhülnek a hiperaktív tünetek is az ADHD-s gyerekeknél. Ennek hatására jobb teljesítményt tudnak elérni az iskolában.  

10 tanács a legnehezebb ADHD-s viselkedésprobéma megoldására

Ebook szülőknek, akiknek a gyereke figyelmetlen, nem hallgat, hisztizik és túlreagál.

A Jutalmazás és Büntetés a Figyelemhiányos Hiperaktivitási Zavarral Küzdő (ADHD) Gyermekek Számára

A Jutalmazás és Büntetés a Figyelemhiányos Hiperaktivitási Zavarral Küzdő (ADHD) Gyermekek Számára

Érdekes kutatások és tanulmányok vizsgálják, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitási zavarral küzdő emberek miért reagálnak másképpen, miért tudnak kevésbé figyelni, miért válnak impulzívvá, vagy éppen demotiválttá. A válasz az agyban történő kémiai reakciókban van. Nagyon röviden megfogalmazva az ADHD-s embereknél a várt jutalom hatására felszabaduló dopaminadag löketet szabályozó agyi rész érzékenyebben működik. Azonnali visszajelzésre van szükségük. Ennek hiányában feszültté válnak. Ennek tudatában a velük együtt élő családtagok, vagy az ADHD-s gyerekekkel foglalkozó tanárok és szakemberek értőn, valódi eszközökkel a kezükben tudnak bánni az érintettekkel.

Neurológiai kutatások azt mutatják, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral (ADHD) küzdők agya különösen érzékeny a pozitív megerősítésekre és a büntetésekre – ezek az ismeretek hatással lehetnek a szülői és tanári megküzdési stratégiákra. Vajon a jutalmazás és büntetés – amelyek minden neurotipikus szülő fegyvertárában szerepelnek – valóban jobb viselkedésre ösztönöznek-e a ADHD-s gyerekek esetében? És mi a helyzet a pozitív megerősítéssel? Ezekre a kérdésekre a szülők és oktatók válaszai, mint a legtöbb ADHD-vel kapcsolatos dolog, összetettek.

Tudományos vizsgálatok azt mutatják, hogy az ADHD-s gyerekek eltérnek a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarral nem rendelkező társaiktól a pozitív megerősítésekre és büntetésekre adott válaszaikban. A következő következtetésekre jutottak a kutatók, miután gyermekek kognitív feladatokon végzett teljesítményét vizsgálták és monitorozták fiziológiai válaszaikat.

A központi különbségek: 

  • Az ADHD-s gyerekek nem motiválhatóak hatékonyan ígéretekkel (mit veszt vagy mit nyer, ha….). 

  • A pozitív megerősítés különösen jól működhet, de az ADHD-sok agyában is rövid távú eszköz. 

Az eltérő érzékenység a jutalmak és büntetések iránt lehet az ADHD egyik alapvető jellemzője. Kutatások, az agy sejt szinten bekövetkező változásairól, amelyek az egyének jutalmakra adott válaszait magyarázzák, lenyűgöző elképzelésekkel szolgálhatnak az ADHD neurobiológiájára és hatékony megoldást nyújthatnak az ADHD-s gyerekek viselkedésének módosításához.

Dopamin, Jutalmak és az ADHD-s Agy 

Főemlősöknél és patkányoknál az agy neuronjai dopamin lökést kapnak egy váratlan jutalom hatására. Amikor a jutalom csak várható, megfelelő mennyiségű ismétlés és tréningezés után, ezek a dopamin lökések akkor is bekövetkeznek, amikor az agy jeleket kap arra, hogy a jutalom előrejelzett. Ez az előrelátható dopamin lökés segít előmozdítani a cselekvést, amely lehetővé teszi a jutalomhoz való hozzáférést.

Hasonlóképpen feltételezhető tehát, hogy a neurotipikus agy dopamin lökést tapasztal, amikor még csak várja a közelgő jutalmat. Ez azonnali és folyamatos megerősítést jelent sejtszinten, még akkor is, ha a jutalom késik vagy megszűnik.

Az ADHD-s gyerekeknél úgy tűnik, hogy ez a folyamat hiányos. Amikor a jutalmak lassan érkeznek vagy megszűnnek, az ADHD-s agy dopamin jele késik, így növekvő igénye van az azonnali jutalmak iránt. Amikor nincs jutalom, vagy az erőfeszítéseket nem értékelik, az eredmény rosszabb tanulás és teljesítmény.

A pozitív megerősítés üzemanyaga a Tanulásnak 

Kevés viselkedéskezelési program veszi figyelembe, hogy az ADHD-s gyerekek másképp reagálnak a jutalmakra és büntetésekre, és nem foglalkoznak vele,hogy hogyan módosítsák ennek megfelelően a visszajelzést. Biztos tény, hogy a pozitív megerősítés növeli a teljesítményt különböző kognitív feladatok terén. Tanulmányok azt mutatják, hogy a folyamatos pozitív megerősítés mellett az ADHD-s és nem ADHD-s gyerekek gyorsabban és hatékonyabban tanulnak, mint kevésbé gyakori megerősítés esetén. Csak részleges megerősítést kapva az ADHD-s gyerekek kevésbé tudnak tartósan figyelni és kiszámíthatatlanabbul reagálnak a feladatokra. 

Megerősítés hiányában a gyerekek kevesebb helyes választ produkálnak; nem tudnak dolgokat megtanulni ugyanolyan gyorsan vagy ugyanolyan jól. Az ADHD-s gyerekek, akik ezen körülmények között próbálnak megbírkózni egy feladattal, növekvő frusztrációt érezhetnek és egyszerűen abbahagyják. Ez a viselkedés látszólag rossz motivációnak tűnhet, de ez valójában a szüleik és tanáraik nem megfelelő visszajelzésére adott idegrendszeri válasz. Nem megfelelő megerősítés esetén egy ADHD-s gyermek lassabban old meg egy feladatot vagy sajátít el egy készséget – de tovább megőrzi a tanultakat, mint állandó megerősítés esetén.

ADHD-val kapcsolatos kutatások azt is mutatják, hogy az ADHD-s gyerekek kevésbé képesek alkalmazkodni a követelményekhez, amikor az elvárások változnak. Amikor az elvárások egyértelműek és világosak, könnyebben képesek megfelelni azoknak. Az ADHD-s gyerekek számára kritikus fontosságú, hogy teljesen megértsék a szabályokat és az elvárásokat, különösen amikor azok változhatnak. Szüleik és tanáraik segíthetnek nekik ha gyakran emlékeztetik őket erre.

Az ADHD-s agy az azonnali jutalmakat preferálja 

Egy kísérletben ADHD-s és nem ADHD-s gyerekeket egy feladat kezdetén arra kértek, hogy válasszanak egy kisebb azonnali jutalom és egy nagyobb későbbi jutalom között. A jutalmak hozzáférhetőek voltak a feladat során végig. Az időtartam, amit a gyerekeknek várniuk kellett a jutalomra, változott.

Az ADHD-s gyerekek megpróbáltak várni a nagyobb későbbi jutalomra, de végül inkább a kisebb azonnali jutalmat választották. Ez arra utal, hogy az ADHD-s gyerekek hajlamosabbak az azonnali és elérhető jutalmak felé fordulni, különösen akkor, amikor frusztráltak vagy zavartak.

Ez azt is jelenti, hogy az ADHD-s gyerekek nagyobb valószínűséggel frusztráltak lesznek, amikor nem kapják meg a várt jutalmat, és könnyebben feladják a feladatokat, ha azokat nehéznek érzékelik. A tanároknak és a szülőknek különös figyelmet kell fordítaniuk arra, amikor a gyerek kezdi elveszteni az érdeklődését az adott feladat iránt, vagy kezd impulzívvá, érzékennyé válni.

Van bizonyíték arra is, hogy a büntetés rövid távon képes lehet az ADHD-s gyereket a feladaton tartani. Tanulmányok azt is mutatják, hogy az ADHD-s gyerekek érzékenyebbek a büntetésre, mint nem ADHD-s társaik.

A büntetés vagy a büntetés érzékeltetése, amelyet a tanulás vagy feladat elvégzésének motiválására használnak, komoly hosszú távú következményekkel járhat, ha a gyermek érzelmi szabályozási képességei gyengék. A legtöbb esetben a pozitív megerősítés hatékonyabban működik, mint a büntetés.

Jutalmazás és Büntetés: Jobb Stratégiák az ADHD-s Gyerekek Számára

  • 1. Bizonyosodjon meg róla, hogy mivel a gyerekek képesek  várakozni, értékelje a várakozási erőfeszítéseiket. Gyakorolják a gyermek várakozási képességének fokozatos növelését kicsiben kezdve, elismerve és dícsérve az erőfeszítéseket. Mutasson neki olyan stratégiákat, amelyek megkönnyítik a várakozást, például az ön-dícséretet.

  • 2. Az ADHD-val élő gyerekek gyakran nem tudnak megfelelni a viselkedési követelményeknek vagy elvárásoknak, különösen amikor az egyik tevékenységről vagy környezetről a másikra történik a váltás – és amikor a szabályok nem egyértelműek. Győződjön meg róla, hogy a gyerekek tudják e a szabályokat különböző környezetekben. Dícsérje meg őket, amikor helyesen cselekszenek, és nyugodtan emlékeztesse őket, amikor elfelejtik. Figyelmeztesse, amikor az elvárások változnak; adjon időt nekik az alkalmazkodásra.

  • 3. Igazítsa a feladatokat a gyermek képességeihez. Sok ADHD-s gyermeket elvonhatnak az azonnali jutalmat ígérő dolgok, tevékenységek, vagy ha a munka túl nehéznek bizonyul. Amikor a feladat kihívást jelent, csökkentse a mennyiséget és az időtartamot, tartsa magas szinten a dicséretet, és jutalmazza az erőfeszítést.

A cikk forrása: https://www.additudemag.com/positive-reinforcement-reward-and-punishment-adhd/

10 tanács a legnehezebb ADHD-s viselkedésprobéma megoldására

Ebook szülőknek, akiknek a gyereke figyelmetlen, nem hallgat, hisztizik és túlreagál.

Honnan tudom, hogy figyelemzavaros vagyok?

Honnan tudom, hogy figyelemzavaros vagyok?

Népszerű téma a figyelemzavar. Nem csoda, ha a sok információ hatására gyanakodni kezdünk, hogy figyelemzavart diagnosztizálunk magunknál vagy gyermekünknél. De vajon mik a figyelemzavar tünetei? Mi a különbség az add és az adhd között? Mik lehetnek a figyelemzavar okai? Ezekre a kérdésekre gyűjtöttünk össze válaszokat.

Mik a figyelemzavar tünetei?

A figyelemzavar (angolul: attention deficit disorder, ADD) tünetei általában a figyelem, az impulzuskontroll és az hiperaktivitás problémái, amelyek jelentősen befolyásolhatják az egyén életét és funkcionális képességeit.

A figyelemzavar tünetei változóak lehetnek az egyén korától és személyiségétől függően. Általánosságban azonban a következő tünetek jelentkezhetnek:

 • Nehézség a figyelem koncentrálásában és fenntartásában: Aki figyelemzavarban szenved gyakran küzd a figyelem összpontosításával és fenntartásával, különösen olyan helyzetekben, ahol hosszú ideig kell koncentrálni. Nehezen tudja fenntartani a figyelmét, gyakran elkalandozik, nehezen tudja befejezni a feladatait, problémái van az információk szervezésével és követésével.
 • Fokozott szétszórtság: A figyelemzavarban szenvedők figyelmét gyakran könnyen elvonják a környezeti hatások, és külső ingerek.
 • Impulzivitás: Hajlamosak lehetnek impulzív cselekedetekre gondolkodás nélkül.  Először cselekszik és csak utána gondolkodik, nehezen tudja megvárni a sorát, vagy beleszól mások dolgaiba.
 • Szervezési nehézségek: Gyakran küzdenek az idő és a feladatok szervezésének összetettségével. Nehézségeik lehetnek az időbeosztás és a prioritások meghatározása terén.
 • Késleltetett válaszreakciók: Hajlamosak lehetnek késleltetetten reagálni bizonyos ingerekre, vagy éppen ellenkezőleg, túlzottan reagálnak olyan ingerekre, amelyek nem indokolják azt normális esetben.
 • Hiperaktivitás: Az egyén folyamatosan mozgásban van, nehézségei vannak a helyben maradással, gyakran beszél túl sokat, gondot okoz neki a várakozás és a türelem megőrzése.

Ezek a tünetek jelentős hatással lehetnek az életminőségére, beleértve az iskolai és szakmai teljesítményét, a kapcsolatait és az érzelmi jólétét. Ha azt gyanítja, hogy ön vagy valaki a környezetében figyelemzavarral küzd, érdemes szakemberhez fordulni segítségért és kezelésért.

Mik a figyelemzavar okai?

A figyelemzavar okai nem teljesen tisztázottak, és a kutatók véleménye eltérő lehet. Általánosságban azonban a figyelemzavar kialakulásának okai a következők lehetnek:

 • Genetika: Az öröklődési tényezők nagy szerepet játszhatnak a figyelemzavar kialakulásában. A figyelemzavar gyakrabban fordul elő azoknál az embereknél, akiknek a családjában már előfordult a betegség.
 • Az agyi neurotranszmitterek egyensúlyának zavara: Az agy olyan vegyi anyagokat termel, amelyek az idegsejtek közötti kommunikációhoz szükségesek. Az agyi neurotranszmitterek egyensúlyának zavara figyelemzavarhoz vezethet.
 • Környezeti tényezők: Bizonyos környezeti tényezők, mint például a stressz, a korai szülés vagy a magzati alkohol szindróma, szerepet játszhatnak a figyelemzavar kialakulásában.
 • Az agyfejlődési rendellenességek: Az agyfejlődési rendellenességek, mint például az agyi sérülések vagy a koraszülöttség, a figyelemzavar kialakulásának kockázatát növelhetik.
 • Életmód tényezők: Bizonyos életmód tényezők, mint például az alváshiány, a helytelen táplálkozás, a túlzott tévézés vagy számítógépes játék használat, szerepet játszhatnak a figyelemzavar kialakulásában.

A figyelemzavar kialakulása valószínűleg több tényező együttes hatásának eredménye. Pontos okai nem ismertek teljes mértékben, de az időbeni kezeléssel a tünetek enyhíthetők és a betegek életminősége javítható.

Mi a különbség az add és az adhd között?

Az ADD (Attention Deficit Disorder) és az ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) két különböző típusú figyelemzavar, amelyeknek különböző tünetei vannak.

Az ADD az egyik típusa a figyelemzavarnak, amely főként az inattentív tünetekre fókuszál, mint például a figyelem koncentráció nehézségei, az elfoglaltságokba való belefeledkezés és a szervezési nehézségek. Az ADD tünetei általában nem tartalmazzák a hiperaktivitást vagy az impulzivitást. A figyelemzavar inattentív tünetei közé tartoznak:

 • Figyelem koncentrálás nehézsége: Az inattentív személynek nehézséget okozhat a figyelem koncentrálása hosszabb időn keresztül.
 • Feledékenység: Gyakran elfelejtik a dolgokat, amelyeket el kellett volna intézniük, vagy elfelejtik, hogy hol hagyták a dolgaikat.
 • Zavartság: Sokszor előfordul, hogy zavarodottnak tűnnek, mert a figyelmük könnyen eltéríthető.
 • Részletek figyelmen kívül hagyása: Figyelmen kívül hagyják az apró részleteket, amelyek fontosak lehetnek a feladatok elvégzéséhez.
 • Elvesztett dolgok: Elveszíthetik a dolgaikat, mint például a kulcsokat, pénztárcát vagy telefonokat.
 • Nehezen tudnak szervezni: Nehézséget okozhat a prioritások meghatározása, a feladatok szervezése és az időbeosztás.
 • Figyelmetlenség: Lehet, hogy nem vesznek észre olyan részleteket, amelyek mások számára nyilvánvalóak.

Az ADHD azonban magában foglalja az ADD tüneteit is, de további hiperaktív és impulzív tüneteket is tartalmaz, mint például a nyugtalanság, a folyamatos mozgás, a beszélgetés közbeni zavarodottság és az impulzív viselkedés. Az ADHD általában három típusra osztható:

ADHD főként hiperaktív-impulzív tünetekkel: amikor a hiperaktivitás és az impulzivitás dominál, és a figyelem zavart lehet, de nem feltétlenül kell.

ADHD főként inattentív tünetekkel: amikor a figyelemzavar inattentív tünetei dominálnak, és nincs hiperaktivitás vagy impulzivitás.

ADHD vegyes típus: amely mind a hiperaktivitás-impulzivitás, mind a figyelemzavar inattentív tüneteit tartalmazza.

Fontos megjegyezni, hogy az ADD és az ADHD tünetei és súlyossága változóak lehetnek, és minden egyes egyén esetében mások lehetnek. Ha azt gyanítja, hogy figyelemzavarban szenved, érdemes felkeresni egy szakembert, aki segíthet a pontos diagnózis felállításában és a megfelelő kezelés megtalálásában. A figyelemzavar tehát lehet hiperaktív-impulzív típusú vagy kombinált típusú is. A figyelemzavar diagnózisát csak képzett szakember adhatja meg.

Éppen ezért az Agyturbó Zalában biztosított Gibson kognitív képességmérő teszt figyelemzavarról nem ad szakorvosi diagnózist. A figyelemzavar tünetei viszont enyhíthetőek ha az okokat célozva olyan agyi területeket tréningezünk amelyek felelősek lehetnek a figyelemzavar kialakulásáért. Ezen okok feltárására a Gibson-teszt egyedülálló, pontos segítséget jelent. A teszt alapján személyre szólóan kidolgozott BrainRx intenzív agytréning pedig megoldást jelenthet a problémákra. Nézze meg eredményeinket a gombra kattintva. (A kutatási eredmények angol nyelvűek, használja a Google fordítót, ha szükséges.)

 

10 tanács a legnehezebb ADHD-s viselkedésprobéma megoldására

Ebook szülőknek, akiknek a gyereke figyelmetlen, nem hallgat, hisztizik és túlreagál.