Miért nem kitartóbb és miért olyan szervezetlen?

Miért nem kitartóbb és miért olyan szervezetlen?

Tervezés, önkontroll, rendszerezés, rugalmas gondolkodás, avagy a végrehajtó funkciók fejlesztése

Miért fontosak a végrehajtó funkciók a kitartással és a rendszerezettséggel kapcsolatban?

A végrehajtó funkciók megfelelő működése segíti a döntéshozatalt, a tervezést és a célok elérését. Közvetlenül kapcsolódnak a kitartáshoz és a rendszerezettséghez. A kitartás azt jelenti, hogy képesek vagyunk kitartani a céljaink elérése érdekében, még akkor is, ha nehézségekbe ütközünk vagy hosszú távon kell gondolkodnunk. A végrehajtó funkciók segítenek abban, hogy tervet készítsünk, megtervezzük a lépéseket, és hűségesek maradjunk a céljainkhoz, még akkor is, ha nehézségek merülnek fel.

A rendszerezettség segíti az információk szervezését és azok megfelelő lépésekbe való rendezését, amelyek a célok eléréséhez szükségesek. A végrehajtó funkciók segítségével képesek vagyunk hatékonyan áttekinteni az elérhető lehetőségeket, meghatározni a prioritásokat, és strukturált módon cselekedni az előttünk álló feladatokkal kapcsolatban. Ezek a képességek járulnak hozzá ahhoz, hogy hatékonyan haladjunk előre a céljaink felé, még akkor is, ha hosszú távú vagy kihívást jelentő projektekkel foglalkozunk.

Az agyban a végrehajtó funkciók felelősek a döntéshozatalért, a tervezésért és a célkitűzések eléréséért. Ezek a funkciók lehetővé teszik számunkra, hogy feladatokat koordináljunk, problémákat oldjunk meg, és kontrolláljuk viselkedésünket a környezeti változásokhoz való alkalmazkodás érdekében. Az agy végrehajtó funkciói segítenek abban, hogy szervezett és hatékony módon működjünk a mindennapi életben, és fontos szerepet játszanak az intelligencia és az adaptáció terén.

Mik azok a végrehajtó funkciók és hogyan befolyásolják a viselkedést és a tanulást?

A végrehajtó működési funkciók tehát olyan mentális folyamatok, amelyek lehetővé teszik mindannyiunk számára, hogy előre megtervezzük, beosszuk az időnket, szabályozzuk és kontrolláljuk magunkat. Az ADHD-val küzdőknek a végrehajtó funkciókban vannak a legnagyobb hiányosságaik.

A végrehajtó funkciók kapcsán a prefrontális kéregnek fontos szerepe van azok működésében, hiszen ha sérül, széteshet a tervezés, megváltozik a viselkedés az önkontroll hiánya miatt. Az agy frontális lebenye a homlok mögött található és az idegrendszer fejlődése során a legkésőbb fejlődik ki. A prefontális kéreg egy olyan régiója az agynak amelyik legutoljára fejlődik ki, így ez a leginkább alakítható.

Ezek a készségek mindenki számára fontosak, de különösen fontosak a gyermekek számára. Ha a gyerekeknek lehetőségük van önszabályozási készségeik fejlesztésére, és gyakorlására ebből nemcsak nekik származik előnyük a továbbtanulásnál, majd később a karrierfejlesztésnél, hanem a társadalom egészének is az elkövetkező években. Az ADHD-val élők számára ezeknek a területeknek a fejlesztése tud a legkézzelfoghatóbb eredményt hozni.

Velünk született képességeink

A gyermekfejlesztés területén dolgozó szakemberek körében gyakran felmerülnek egy gyermek veleszületett természetes reakcióival és képességeivel kapcsolatos kérdések. Ezek közé tartoznak a primitív reflexek , amelyek olyan reakciók és mozdulatok, amelyek segítik a gyermeket egy új képesség vagy fejlődési szakaszba való átállásban.

Más képességek, mint például az érzékszervek használata, szintén olyan dolgok, amelyeket a gyermek veleszületetten birtokol. De mint a legtöbb dolgot, az érzékszervi rendszereket is gyakoroltatni kell ahhoz, hogy megfelelően működjenek.

Vannak olyan képességeink, amelyek nincsenek meg születésünktől fogva, de a fejlődési lehetőség születésünktől kezdve megvan bennünk. Ezeket a képességeket végrehajtó működési képességeknek nevezzük. Ha az alacsonyabb szintű működési képességek nem érnek be gyermeke agyában, akkor a magasabb szintű tanulási vagy végrehajtói működési funkciók nem fejlődnek megfelelő ütemben, vagy stagnálnak.

Ki a főnök?

Tekintsünk úgy a végrehajtó funkciókra a gyermek agyában mint egy vezérigazgatóra. Csakúgy, mint egy vállalatnál a vezérigazgató, gyermeke iskolai tapasztalatait és eredményeit a végrehajtó funkciói irányítják. Ha a végrehajtó funkciók működésében gond van, annak érezhető hatása van a mindennapokra nézve. Szervezetlen, rendszertelen, hiányosságai vannak a tanulásban. Mindez akár érzelmi problémákhoz is vezethet, pl. szorongás, idegösszeomlás.

Gyermeke agyának vezérigazgatója határozza meg egy adott projekt végrehajtási útját. Minden más vezetőnek a vezérigazgatóhoz kell alkalmazkodnia. Ez a példa jól szemlélteti, hogy a végrehajtó funkciók, mint például a tervezés és a prioritások meghatározása, hogyan működnek az agyban. Számos agyi funkciónak kell együttműködnie ahhoz, hogy egy egy feladat megvalósuljon.

Az agyban az összhang kötelező!

Amikor a gyermek fontossági sorrendbe állítja a napi teendőit, használnia kell a kritikus gondolkodási képességét, a munkamemóriáját , a hosszú távú memóriáját, a vizuális feldolgozási képességét és más, az agyban vezérelt képességét ahhoz, hogy teljesítsen az iskolában.

Mindezek a képességek összehangolódnak, és jelentést tesznek a vezérigazgatónak, vagy ebben az esetben az agynak. Irányítással és megfelelő tanácsokkal a vezérigazgató (gyermeke agya) hozza meg a végső döntéseket a napi teendőkről és a vállalatot érintő kulcsfontosságú döntésekről. Éppen úgy ahogyan a gyermek végrehajtó funkcióinak működése befolyásolja az iskolai teljesítményét, viselkedését.

Végrehajtó funkciók az iskolában

Amikor elhatározzuk, hogy elérünk egy eredményt, agyunk egy sor lépésen megy keresztül. Először is elemzi a feladatot, hogy kitalálja, mit kell tenni. Ez tervezést jelent. Ezután össze kell rendezze milyen eszközökkel és/vagy idővel tudja elérni a célt. Miközben a feladatot végezzük önelemzést végzünk, hogy a cselekedeteinket a cél eléréséhez igazítsuk. Végül képesnek kell lennünk befejezni a feladatot a megengedett időn belül.

Ha gyermeke végrehajtó funkciói megfelelően működnek, a feladatok általában egyszerűen mennek. Az agy, pillanatok alatt áthalad ezeken a lépéseken. Ha ezen a területen problémái vannak, az egyszerű feladatok elvégzése, mint például este az iskolatáska összepakolása, a házi feladatok elkészítése, az iskolában kiosztott projektek végrehajtása rendkívül nagy kihívást jelenthet.

Azt is tapasztalhatja, hogy gyermekének gondjai vannak a dolgozatokkal, tesztekkel, mert nem tud egyszerre több feladatot elvégezni. Nehézségei vannak a határidőkkel, nem tudja leírni a részleteket, nehezen tudja papírra rendezni a gondolatait, elkezdi a feladatokat, de nem tudja befejezi őket, és frusztrált, amikor nem tud lépést tartani az órán elmondottakkal.

Hogyan segíthetünk, hogy rendszerezettebb legyen?

Annak érdekében, hogy gyermeke rendszerezettebbé váljon, szükség lehet naptárra, kipipálható feladattáblázatra a feladataik elvégzéséhez. Sokat segíthet ha a különböző tantárgyakat vagy témákat mappába rendezzük színes fülekkel elválasztva, és ahol helyet kapnak az elkülönített házi feladatok is.

8 végrehajtó funkció, amelyre mindannyiunknak szüksége van

Nyolc olyan végrehajtó funkcióra van, amelyekre mindannyiunknak szüksége van, hogy a környezetünkből érkező információkat rendszerezzük és megfelelően reagáljunk rájuk. Ha gyermeke e nyolc végrehajtó működési képesség és önszabályozó folyamat bármelyikével küzd, a következőket észlelheti:

Rendszerezés

Ez a készség segít gyermekének rendben tartani a dolgokat, mind a fizikai tárgyakat, mind a gondolatokat. Lehetővé teszi számára, hogy nyomon kövesse a dolgokat.

Akinek gondja van a rendszerezéssel azok fejben és a környezetükben rendetlenek. Számukra problémát okoz a tárgyak, vagy gondolatok hatékony kezelése, tárolása és előhívása.

Feladatkezelés/feladat kezdeményezés

A feladatkezdeményezés lehetővé teszi, hogy gyermeke időben kezdje el a feladatot túlzott halogatás nélkül.

Akinél ez a terület gyenge az küzd a projekt vagy a feladat elindításával. Néha fogalmuk sincs, hol és hogyan kezdjék el, de általában el tudják végezni a feladatot, ha már egyszer nekikezdenek.

Impulzivitás kontroll

Az impulzivitás kontroll abban segít, hogy a gyermek először gondolkodjon és feldolgozza az információkat, még mielőtt cselekedne.

Minden gyermeknek vannak kisebb nehézségei az impulzivitás kontroll-lal. Azoknak a gyerekek azonban, akik folyamatosan nem megfelelő dolgokat mondanak ki, mindenbe belebeszélnek vagy kockázatos vagy veszélyes magatartást tanúsítanak, szükségük lehet ennek a területnek a fejlesztésére.

Érzelmi kontroll

Az érzelmi kontroll lehetővé teszi a gyermek számára, hogy a környezetének és körülményeinek megfelelően adaptív módon irányítsa érzéseit és érzelmeit.

Az érzelmi kontrollal küszködő fiatal erősen reagálhat a kritikára, és nehezen szedi össze magát, ha valami negatív történik. Nehezen tudja szabályozni az érzelmeit, és általában túlreagál. Ez a fejletlen limbikus rendszer jele lehet .

Munkamemória

A munkamemória segít megőrizni a kulcsfontosságú információkat az agyban, így azonnal hasznosítani tudjuk őket.

Ha valakinek munkamemória-problémái vannak, általában még rövid ideig sem tud emlékezni dolgokra, például a számokra. Úgy tűnik, küszködnek egy egyszerű útmutatással is. Még akkor is, ha a tanár épp az imént magyarázta el a lépéseket. A gyermek egyszerűen nem tudja eltárolni és visszakeresni az információkat hamarjában.

Rugalmas gondolkodás

A rugalmas gondolkodás segítségével a gyerekek mind kognitív értelemben, mind fizikailag képesek alkalmazkodni a váratlan eseményekhez. Ez egy rendkívül fontos képesség, amelyet a fiataloknak ki kell fejleszteniük ahhoz, hogy könnyebben nézzenek szembe a mindennapos változásokkal.

A rugalmatlan gondolkodásra ezzel szemben az a jellemző, hogy az illető nem tud alkalmazkodni a változáshoz. Nem képes valamire valaki más szemszögéből tekinteni. Nagyon „merev” a gondolkodása, vagyis nagyon ragaszkodik a véleményéhez, és ahhoz, hogyan kell csinálni valamit.

Önmegfigyelés vagy önellenőrzés

Az önellenőrzés képessége olyan tudás, amellyel a gyermek értékelni tudja saját magát, és azt, hogy hogyan teljesít. Ha valaki az önmegfigyelés révén meg tudja határozni, hogyan halad, mennyire teljesít jól, legyen szó játékról, új készségekről vagy könyvolvasásról, akkor tud menet közben változtatni az eredmény javítása érdekében.

Ha valakinek problémája van az önellenőrzés területén akkor sokkolja, amikor építő jellegű kritikát vagy rossz osztályzatot kap. Nem ismeri fel, mikor kell módosítania egy feladat végrehajtásának módján az iskolában.

Tervezés és prioritások meghatározása

Ez a készség segít a gyermeknek abban, hogy kitűzze a célokat és azokat a lépéseket, amelyeket e célok elérése érdekében meg kell tennie. A célok mértéke a napi működési céloktól a nagyobb személyes eredményekig kell terjedniük.

Ha nem érti, hogy a terv mely részei a legfontosabbak, vagy mely feladatokat kell előbb elvégezni, akkor gyakorlatilag egész nap az időgazdálkodással küszködnek. A tervezés hiánya miatt halogatják a projekt megvalósítását, és úgy érzik, hogy folyamatosan el vannak havazva.

Hogyan segíti az agytréning a végrehajtó funkciók fejlesztését?

A kognitív agytréning olyan gyakorlatokat és tevékenységeket foglal magában, amelyek célja az agy kognitív funkcióinak fejlesztése, ideértve a végrehajtó funkciókat is. A gyakorlatok változatos formákban jelentkezhetnek, például memóriajátékok, problémamegoldó feladatok, figyelemkoncentrációs gyakorlatok stb. A végrehajtó funkciók fejlesztésében a kognitív agytréning többféleképpen is segíthet:

  1. Konkrét feladatokkal: Az agytréning során olyan feladatokat végzünk, amelyek közvetlenül célozzák meg a végrehajtó funkciókat, például a munkamemóriát, rendszerezést vagy problémamegoldást igénylő tevékenységeket.
  2. Kihívás és változatosság: A feladatok változatosak és fokozatosan kihívást jelentenek az agynak. Ez segít abban, hogy az agyunk rugalmasabbá váljon, és hatékonyabban alkalmazkodjon különböző helyzetekhez és feladatokhoz.
  3. Ismeretlen helyzetek kezelése: Olyan helyzetek elé állítjuk a diákokat, amelyekben új problémák merülnek fel, és amelyekre megoldásokat kell találnunk. Ez segít abban, hogy fejlesszük a rugalmasságot és a kreativitást a végrehajtó funkciók terén.
  4. Visszajelzés és értékelés: Személyes trénereinktől mindenki egyénileg rendszeresen kap visszajelzést és értékelést a teljesítményéről. Ez lehetővé teszi számára, hogy nyomon kövesse a saját fejlődését, és célzottan dolgozzon azokon a területeken, ahol javulásra van szükség.

A kognitív agytréning hatékony eszköz lehet a végrehajtó funkciók fejlesztésében, mivel segít a különböző kognitív képességek gyakorlásában és javításában, amelyek azokhoz a feladatokhoz szükségesek, amelyek a mindennapi életben és munkában előfordulnak.

Emellett a mozgás jelentőségét folyamatosan hangsúlyozzuk, hiszen „az intenzív „aerob típusú” mozgást igénylő gyakorlatokról kimutatták, hogy a végrehajtó funkciókat javítja úgy, hogy képes a neurotranszmittereket megváltoztatni.  A mozgás folyamán a  prefrontális kéregben megváltozik a véráramlás mennyisége, valamint azok az  erőforrások melyek  a végrehajtó funkciókat használják,  előtérbe kerülnek.” 1

Felhasznált irodalom:

Integrated Learning Strategies: 8 Executive Functioning Skills: Why my Child Can’t Complete Tasks and Stay Organized in School

Megoldás központ: Végrehajtó funkciók – Ez a komplex képesség befolyásolja a sikerességet a gyerekeknél (Nagy Gitta)

1. BHRG model: ADHD, hiperaktivitás, figyelemzavar (Hendrich Barbara)

Ki tud több Pi számot felsorolni? – Nemzetközi BrainRx verseny

Ki tud több Pi számot felsorolni? – Nemzetközi BrainRx verseny

AgyturbóZala BrainRx Nemzetközi Pi napi verseny

Jelentkezési határidő: 2024. március 25.

Március 14-én, 3/14-én van a Nemzetközi Pi Nap ( π). 

A Pi -nap a π (pi) éves ünnepe . Eredetileg a kör kerületének és átmérőjének arányaként határozták meg, egy matematikai állandó. A π irracionális, azaz végtelen sok számjegyből áll a decimális ábrázolásban, és nem rendeződik be egy végtelenül ismétlődő számmintázatba.

A Pi-napot március 14-én tartják (3/14 hónap/nap formátumban), mivel a 3, 1 és 4 a π első három számjegye. A Pi Day véletlenül Albert Einstein születésnapjára esik! Egyébként szabadalmi hivatalnok korában Einstein felfedezte, hogy bármely folyó kanyargós hosszának a forrásától a torkolatáig mért hányadosa (légvonalban) szintén π. Hát nem érdekes?

A kép forrása: http://tinyurl.com/Brainrxpiday

Izgalmas érdekességek a pi-vel kapcsolatban

„A titokzatos (π) már az ókor óta nagyon sokat szerepelt különböző összefüggéseiben. Ez a szám 3,1415926535…-tel kezdődik és a végtelenségig tart, egyúttal a matematikában és a fizikában használt transzcendens szám. Az Euklideszi geometriában a kör kerületének és átmérőjének arányaként határozzák meg. Számos érdességet is hordoz azonban, például ha összeadjuk az első húsz tizedesjegyét, 100-at kapunk eredményként. Ha összeadjuk az első (6+6) × (6+6), tehát 144 tizedesjegyet, akkor 666-ot kapunk. A széles körben ismert 3,14 mint a π századokra kerekített értéke teljesen megegyezik a március 14. angol dátumozásban használt 3/14 formájával. Érdekesség, hogy 1879-ben ezen a napon született Albert Einstein,[8][10][10] és 2018-ban ezen a napon halt meg Stephen Hawking.” (Wikipedia)

A nemzetközi pi nap ünnepe

A π-napot 1988 óta március 14-én ünneplik, mivel az aznapi dátum (03.14.) számjegyei két tizedesjegyig megegyeznek a matematikai π értékével (3,14…). Ez alkalomból egyre szélesebb körben világszerte különböző rendezvényekkel, vetélkedőkkel és konferenciákkal ünneplik a napot.

Az Amerikai Egyesült Államok Képviselőháza 2009-ben ezt a napot nemzeti π-napnak (National Pi Day) nyilvánította.

Az ünnep ötletadója Larry Shaw fizikusprofesszor („a π hercege”), a San Franciscó-i Exploratorium nevű természettudományi múzeum munkatársa, akinek a vezetésével 1989 óta rendeznek ünnepi megemlékezéseket. A múzeum kör alakú csarnokában körbejárnak ilyenkor a munkatársak, és elfogyasztják az ünnepi alkalomra készített gyümölcsös pitéket. A pi-te vagy angolul pie is a számra vezethető vissza, és az ünnepi alkalomra rendszerint feliratozzák is ezeket a pitéket, természetesen a π szám minél több tizedesjegyével.[3][4][5][6]

A 2004. évi π-napi ünnepi rendezvényen Daniel Tammet 22 514 tizedesjegyig sorolta fel a π számot.[7] Ezen a téren a csúcstartó a japán Haragucsi Akira, aki 2006-ban 100 000 tizedesjegyet sorolt fel, de ez 16 órájába tellett.

BrainRx Global Pi Day verseny

Idén második alkalommal indítjuk el a BrainRx Global Pi Day versenyt. 

Hogyan működik? Mindössze annyit kell tenni, hogy minél több π számjegyet megtanulsz és mondasz el helyes sorrendben. A lenti videók inspirációkként szolgálnak.

Íme a π első 100 tizedesjegye : 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 59230784944 5923078164288928646281 0679 …

Hogyan tudsz részt venni a BrainRx Pi napi versenyen az AgyturbóZalánál?

Rögzítjük a produkciódat egy videóban 2024. március 25-ig  az AgyturbóZalánál, amit ezután elküldünk a nemzetközi BrainRx Pi Day versenyre. A legjobb 3 pályamű ezután megkapja a BrainRx Einstein-tanúsítványt és a nyertes elviheti a főnyereményt, ami egy Pi pite és egy Gibson-teszt az Agyturbó Zalánál. 

Itt egy link, ahol a Pi számokat megtalálod.

Jelentkezz az AgyturbóZalánál a BrainRx Pi Day versenyre. Annyi a teendőd, hogy telefonálsz (+36707010648) vagy írsz egy e-mailt: info@agyturbo.hu, hogy szeretnél jelentkezni a versenyre. Visszajelzünk, hogy mikor tudod elmondani a legtöbb Pi számot fejből, amit megtanultál. Videóra vesszük a produkciódat, hogy legyen bizonyíték róla, majd eldöntjük ki a nyertes. Ha hozzájárulsz, akkor elküldjük a videót a BrainRx nemzetközi versenyre is.

Nemzetközi BrainRx Pi Day résztvevők

Kedvcsinálónak íme néhány bajnokunk, akik 26-322 számjegyű Pi-t mondanak el. Minden korosztályból és képességű jelentkezőt várunk. Bátoríts tehát mindenkit a részvételre aki kedvet érez! És érezd jól magad te is!

A bajnokok tavalyi bajnoka Saeed Gadirov volt , egy 11 éves fiú, a Brain Box Kuwaitból, aki 322 számjegyű Pi-t mondott el fejből. Tényleg hihetetlen!!!

Saeed Gadirov volt , egy 11 éves fiú, a Brain Box Kuwaitból, aki 322 számjegyű Pi-t mondott el fejből

David a Mindsból, Ecuadorból, egy 20 éves Down-szindrómás diák, 29 számjegyű Pi felidézésével demonstrálta újonnan megszerzett memóriakészségeit. A 9 éves Nicole pedig 26 számjegyű Pi-t mondott el!

A dél-afrikai Brain Masterbe járó Lanelle-nél nemrégiben ADD-t diagnosztizáltak. Az iskolai jegyei drasztikusan romlottak, így elsősorban a koncentrációs képességét, az önbizalmát és a memóriáját kívánta javítani. Úgy tűnik, tényleg sikerült! Sikerült elmondania a Pi 221 számjegyét .

Vegyél részt tehát a Pi Day versenyen! Ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy tréningezd az agyad és bebizonyítsd magadnak, hogy mire vagy képes. Idén a Pi nap közvetlenül az Agy tudatosság hete (Brain Awareness Week) elé esik.  Jó szórakozást kívánok a Pi-naphoz , és ne feledd, hogy a pite-evés mellett sokféleképpen ünnepelheted a π-t!

Még egyszer emlékeztetőnek:

Itt egy link, ahol a Pi számokat megtalálod.

Jelentkezz az AgyturbóZalánál a BrainRx Pi Day versenyre. Annyi a teendőd, hogy telefonálsz (+36707010648) vagy írsz egy e-mailt: info@agyturbo.hu, hogy szeretnél jelentkezni a versenyre. Visszajelzünk, hogy mikor tudod elmondani a legtöbb Pi számot fejből, amit megtanultál. Videóra vesszük a produkciódat, hogy legyen bizonyíték róla, majd eldöntjük ki a nyertes. Ha hozzájárulsz, akkor elküldjük a videót a BrainRx nemzetközi versenyre is.

Mi az igazság az élelmiszer-festékek és az ADHD összefüggéséről

Mi az igazság az élelmiszer-festékek és az ADHD összefüggéséről

Mit mond a tudomány?

A kutatások azt mutatják, hogy a szintetikus ételfestékek egyes gyermekeknél befolyásolják az ADHD tüneteit. A következő írásban szakértő válaszol azokra az ételekben található adalékanyagok és az ADHD összefüggéseivel kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre, beszámol az élelmiszerfestékekkel kapcsolatos legújabb kutatásokról, és javaslatokat ad ezek eltávolításáról gyermeke étrendjéből.

Ingerlékenység. Extrém hiperaktivitás. Kirobbanó harag. Szorongás, vagy akár levertség. Ha azt tapasztalta, hogy gyermeke viselkedése és érzelmei radikálisan megváltoztak, miután megevett egy tál gumicukrot vagy egy maréknyi M&M-et – és gyanítja, hogy összefüggés van ADHD tünetei és az étrend között –, nincs egyedül.

A szülők egyre gyakrabban vesznek észre kapcsolatot gyermekeik viselkedése és a szintetikus színezéket tartalmazó élelmiszerek – nevezetesen a piros #3, a piros #40 és a sárga #5 – fogyasztása között. Az elmúlt években több mint 2000 szülő jelentette be aggodalmát a Center for Science in the Public Interest (CSPI) fogyasztóvédelmi csoportnak. „Non-profit szervezet vagyunk, és az emberek valahogy megtalálnak minket” – mondja Lisa Lefferts, az MSPH, a CSPI vezető tudósa, aki petíciót nyújtott be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóságához (FDA), hogy tiltsák be ezeket az élelmiszer-festékeket. – A történetek szívszorítóak.

A CSPI keresztes hadjáratához csatlakozik az Amerikai Gyermekgyógyászati ​​Akadémia és az ADHD-szakértők, például Joel Nigg, Ph.D., az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem ADHD-kutatási programjának igazgatója. Nigg és sok tudományos munkatársa arra szólítja fel az FDA-t, hogy vagy teljesen tiltsa be az élelmiszer-színezékeket, vagy írja elő, hogy ragasszanak figyelmeztető címkét a hiperaktivitásra gyakorolt ​​hatásukról a tudatosság növelése érdekében.

Ideje betiltani az élelmiszerfestékeket

Kutatások, köztük Nigg saját, 2012-es tudományos áttekintése alapján a szintetikus élelmiszer-festékek fokozott hiperaktivitást okoznak. Bár az összesített hatások meglehetősen csekélyek, az élelmiszer-festékek egyes gyermekekre jobban hatnak, mint másokra. Összességében úgy tűnik, hogy csak az ADHD-s gyermekek egy kisebb részét érintik, de ez még mindig több tízezer vagy még több gyermeket jelent az Egyesült Államokban.

Hasonló tanulmányok elegendőek voltak ahhoz, hogy meggyőzzék az Egyesült Királyságot és az Európai Uniót, hogy 2008-tól kezdve figyelmeztető címkéket írjon elő az élelmiszer-színezékeket tartalmazó élelmiszereken. Ma az ott gyártott élelmiszerek többsége nem tartalmaz szintetikus színezéket.

Nigg és a többiek most hasonló lépésekre ösztönzik az FDA-t, amely legutóbb 2011-ben vizsgálta felül a kutatást, és úgy döntött, hogy nem tesz semmit az élelmiszer-festékekkel kapcsolatban. 2016-ban a CSPI részletes jelentést küldött frissített kutatásokkal, egy 13 tudós által aláírt levelet, és további jogi érveket nyújtott be amellett, hogy figyelmeztető címkét helyezzenek el a színezéket tartalmazó élelmiszereken.” (Kattintson ide az angol nyelvű „Seeing Red” című jelentés elolvasásához.)

Kérdés: Az élelmiszer-festékek súlyosbítják az ADHD tüneteit?

Dr. Nigg: Elegendő bizonyíték van arra, hogy az élelmiszer-színezékek olyan mértékben befolyásolják néhány érzékeny ADHD-s (és más, nem ilyen betegségben szenvedő) gyermekek viselkedését ahhoz, hogy indokolják a szintetikus színezéket tartalmazó élelmiszereken található figyelmeztető címkéket. Az FDA 2011-ben, majd 2019-ben is röviden megvizsgálta a kérdést, de úgy döntött, hogy nem tesz lépéseket. 2011 óta számos új tudományos áttekintést összegeztek, alátámasztva azt a következtetést, hogy az élelmiszer-festékek növelik az ADHD tüneteinek kockázatát.

A döntéshozók és a szülők értékítélete a következő: Addig etetjük gyermekeinket ismeretlen összetevőjű termékekkel, amíg egyértelműen be nem bizonyosodik, hogy károsak. Vagy korlátozzuk az ismeretlen összetevőjű termékeket, amíg be nem bizonyosodik biztonságosságuk? Az élelmiszer-színezékek nem bizonyultak biztonságosnak a gyermekek számára, és fokozhatják a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás tüneteit . Egyes gyermekek számára ez túl sok kihívást jelenthet idegrendszerük számára.

Kérdés: Az ADHD-s gyerekek érzékenyebbek az ételfestékekre, mint a diagnózis nélküli gyermekek?

Dr. Nigg: Úgy tűnik, hogy az élelmiszer-festékek „közegészségügyi problémát jelentenek”, amely az ADHD-s és az ADHD-ban nem szenvedő gyermekeket egyaránt érinti. Ennek ellenére az ételfestékek egyes gyerekekre jobban hatnak, mint másokra. (Lásd alább a „ Gyermeke érzékeny az élelmiszer-színezékekre? ” című részt.) Az ADHD-s gyermekek nagyobb valószínűséggel érzékenyek rájuk.

Kérdés: Miért van Ön és más szakértők meggyőződve arról, hogy a szintetikus élelmiszer-festékek befolyásolják az ADHD-s gyermekek viselkedését?

Dr. Nigg: Bár az általános hatások csekélyek, egyértelmű, hogy az ételfestékek egyes gyermekeknél súlyosbítják az ADHD tüneteit . Az FDA ezt 2011-es megállapításaiban is elismerte. Ez elég ahhoz, hogy figyelmeztesse a szülőket, és ahogy mondtam, a fogyasztói csoportok és a tudósok ezt az ajánlást tették az FDA-nak. Az FDA a mai napig arra a következtetésre jutott, hogy az adatok nem elég véglegesek ahhoz, hogy cselekedjenek. „Kiemelték, hogy az egyes tanulmányok gyakran meglehetősen információ-gyengék, összességében kevesek és elavultak. Ez igaz. Hiányoznak a kortárs kutatási eredmények az Egyesült Államokban, de jobb inkább elővigyázatosnak lenni, mivel ezek az adatok állnak rendelkezésünkre, ahelyett, hogy olyan adatokra várnánk, amelyek soha nem jelennek meg.”

Az ADHD-t azonban sok apró tényező összessége okozza. Az élelmiszerfestékek ezek közé tartoznak. Bár sok ételfestékre érzékeny gyermek érzékeny az élelmiszer egyéb elemeire is, az ételfestékek egyértelmű célpontot jelentenek. A szülőknek kerülniük kell az ételfestékeket? Ha lehetséges, eltávolíthat egyet a sok lehetséges negatív tényező közül. Emiatt nem engedem meg a fiamnak, hogy szintetikus ételfestéket fogyasszon.

A szülőknek ha tehetik, távolítsák el gyermekük étrendjéből az ételfestékeket. Felkerült az egészség megőrzését célzó tennivalók listájára – olyan egyéb egészségügyi tevékenységek mellett, mint az egészséges táplálkozás, a testmozgás és a stressz csökkentése. Bátorítom a szülőket, hogy tegyenek meg mindent, amit tudnak, még akkor is ha sokszor ez nehéz. Minden kis változtatás segíthet.”

2018-ban az Amerikai Gyermekgyógyászati ​​Akadémia Környezet-egészségügyi Tanácsa levelet küldött az FDA-nak, hivatkozva „ a jelenlegi élelmiszer-adalékanyagok szabályozási folyamatának kritikus hiányosságaira, amelyek nem tesznek eleget annak biztosítására, hogy az élelmiszerekhez hozzáadott összes vegyszer elég biztonságos legyen ahhoz, hogy a család étrendjének része lehessen. ”

Kérdés: Milyen tüneteket váltanak ki az ételfestékek ADHD-s és anélküli gyermekeknél?

Dr. Nigg: Az ADHD tünetei rosszabbodnak. A gyerekeknél nagyobb hiperaktivitást tapasztalnak, csökken a figyelem és a fókusz. Van néhány másodlagos bizonyíték az ingerlékenységre gyakorolt ​​hatásra, de a legtöbb tanulmány ezt nem vizsgálta formálisan. Az ételfestékek valószínűleg ingerlékenyebbé teszik a gyermekeket, akiknek ADHD-ja van. A legtöbb esetben azonban az ADHD több kockázati tényező felhalmozódása. Az ételfestékek hatása jelentősebb az ADHD-s gyermekeknél, akik érzékenyebbek rájuk.

Kérdés: Befolyásolják-e az élelmiszer-festékek az ADHD-gyógyszer hatékonyságát?

Dr. Nigg: Ezt jelenleg nem vizsgálták.

Kérdés: Milyen szintetikus festékeket kell keresniük a szülőknek az élelmiszerek címkéin?

Dr. Nigg: Az élelmiszer-festékek nem adnak hozzá tápértéket, és semmilyen módon nem járulnak hozzá az ételek ízéhez. Főleg gyerekeknek forgalmazott élelmiszerekben – gabonapelyhekben, joghurtban és rágcsálnivalókban – megtalálhatóak, hogy vonzóbbá tegyék őket. Jelenleg kilenc, az FDA által jóváhagyott adalékanyag létezik: Kék #1, Kék #2, Zöld #3, Narancs B, Citrom, Piros #2, piros #3, Piros #40, Sárga #5 és Sárga #6. Az Egyesült Államokban a Piros #40, a Sárga #5 és a Sárga #6 teszik ki az élelmiszerekben használt színezékek több mint 90 százalékát.

Kérdés: Melyek a legjobb stratégiák az élelmiszer-színezékek kiiktatására a családi étrendből?

Dr. Nigg: Ismerje fel, hogy az élelmiszer-színezékek elkerülése az egyik lehetséges intézkedés annak érdekében, hogy segítse ADHD-s gyermekét. Ha úgy érzi, hogy szeretné elkerülni a szintetikus élelmiszer-színezékeket, kerülje a legtöbb feldolgozott és csomagolt élelmiszert. Ez magában foglalja az olyan italokat, mint a szénsavas üdítőitalok és a gyümölcslevek. Fogyasszon teljes értékű élelmiszert – tojás, tej, túró, hús, baromfi, diófélék és magvak, friss gyümölcsök, zöldségek és hüvelyesek.

A családoknak óvatosnak kell lenniük, amikor látszólag „egészséges” élelmiszereket vásárolnak, amelyek némelyike ​​szintetikus színezéket tartalmaz – például savanyúságot, ízesített zabpelyhet, salátaöntetet, mogyoróvajat és mikrohullámú pattogatott kukoricát. A szintetikus festékek a fogkrémekben, a gyógyszerekben és a kozmetikumokban is megtalálhatók. A szülők figyelmesen olvassák el az összes termék címkéjét.

Tanácsok az élelmiszerfestékeket kerülő családoktól

Bár Justin Smith* még csak 12 éves, már szakértője az élelmiszer címkék olvasásának. Ez azért van így, mert valahányszor olyan ételt eszik, amelyben ételfesték van – különösen a 40-es vöröset –, több napig nyűgössé, letargikussá és ingerlékennyé válik. Élelmiszerfestékek fogyasztása után annyira rosszul érzi magát, hogy nagyon figyel rá, hogy elkerülje őket. Az édességekben található ételfestékek annyira problémásak Justin számára, hogy az anyja, Hillary tavaly hivatalosan lemondta a Halloweent.

A most 14 éves Alex Bevans hét évvel ezelőtt kezdte el kerülni az ételfestékeket, miután olyan ijesztő tüneteket tapasztaltak, amelyeket egyetlen orvos sem tudott megmagyarázni. Az alábbi táblázatban Alex és Justin kedvenc ételfesték-mentes ajánlásaihoz hasonló, termékajánlás mentes verziók találhatók az AgyturbóZala ajánlásával.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy mit tapasztalt a Bevans család, nézze meg Jessica anya TEDx beszélgetését

Mit tegyen ha gyermeke érzékeny az ételfestékekre? 7 lépéses adalékanyag mentes teszt

Nigg szerint a mesterséges színezéket tartalmazó élelmiszerek elkerülése munkát és két hétig tartó családi elkötelezettséget igényel. Íme, hogyan kell csinálni:

1. lépés. Az egész családot be kell vonni. A legjobb eredmény érdekében fontos, hogy mindenki elkötelezett legyen a diéta mellett . Minden családtag aláírhat egy szerződést, amelyben vállalja, hogy két hétig kerüli a szintetikus színezéket tartalmazó élelmiszereket.

2. lépés. Annak érdekében, hogy a gyerekek hozzászokjanak kedvenc ételeik elvesztéséhez ebben az átmeneti időszakban, keressenek alternatív helyettesítő ételeket – például adalékanyagok nélküli étcsokoládét vagy sima pattogatott kukoricát.

3. lépés. Távolítson el minden színezéket tartalmazó élelmiszert a hűtőszekrényből, a kamrából és mindenhonnan, ahol élelmiszert tárol.

4. lépés.  Két hétig csak színezék nélküli ételt tálaljon. Számos cég rendelkezik színezékmentes változattal termékeiből.

5. lépés. Vezessen részletes naplót gyermeke viselkedéséről, az Önt leginkább foglalkoztató viselkedések ellenőrzőlistájával. Kezdje el megfigyeléseit két héttel az eliminációs diéta megkezdése előtt, és folytassa a kéthetes időszak végéig.

6. lépés. Hasonlítsa össze a naplójegyzeteit a 2 hetes próbát megelőző és a próbaidőszak alatti reakciókról. Ha javulást tapasztal a gyermek viselkedésében, néhány napig egyesével vezesse vissza újra az élelmiszereket, hogy letesztelje mi okozta a problémát.

7. lépés. Az eredményeknek jól láthatónak kell lenniük. Ha csak finom változást észlel, miután kiiktatták az élelmiszer-festékeket, előfordulhat, hogy más okozza a gondokat. Mindenesetre minél természetesebb forrásból származnak az elfogyasztott élelmiszerek, annál kevesebb negatív hatásuk lehet a szervezetünkre.

A fenti cikk az additudemag.com „The Truth About Food Dyes and ADHD: What Science Tell Us” írásának fordítása.

Hogyan segítheti Ön még jobban a figyelem és koncentráció fejlesztését?

A nagy élelmiszeripari üzemekben, mesterségesen, kémiai úton előállított élelmiszerekben az egészségre ható még ismeretlen következményekkel járó kémiai anyagok sora van. Természetes forrásból származó, valódi, vegyszermentes ételeket válasszunk ezért, amikor csak lehet. Tervezzünk előre, így könnyebben választjuk az egészségeset. A fenti cikk és számos írás utal a feldolgozott ételek káros hatásaira a figyelmet, koncentrációt, kognitív agyi képességet és az egészséget illetően.

Az aktív testmozgás, az egészséges ételek, a harmonikus társas kapcsolatok, a mentális kiegyensúlyozottság és az intenzív agytorna nemcsak a fiatalság titka, de a figyelmi problémákkal küzdő embereknek is javulást hoz az életébe.

A BrainRx agytréning program célzottan, intenzíven alakítja át az agyat, aminek garantált eredménye kutatásokkal alátámasztott. Figyelemzavar, memóriaproblémák, tanulási nehézségek, vagy a hatékonyabb, összeszedettebb gondolkodás, kimagaslóbb sportteljesítmény elérése esetén is alkalmazható.

Mondja el véleményét, vagy tapasztalatait a hozzászólásokban. Ossza meg cikkünket, ha hasznosnak találta. Köszönjük.

Játékos agytorna feladatok gyerekeknek, felnőtteknek

Játékos agytorna feladatok gyerekeknek, felnőtteknek

Agyturbó kognitív játékcsomag
BrainRx feladatok, kognitív agyturbózó játékcsomag

Agytorna feladatok játékosan gyerekeknek, felnőtteknek

Szeretettel adjuk át ezt az agytorna játék csomagot, amellyel kipróbálhatjátok magatokat. Agytorna játékokat tartalmaz gyerekeknek, felnőtteknek, idősebbeknek egyaránt. Társasjátékként is használható, ami jó szórakozást jelent a család számára. Egy hétvégi családi vacsora után tesztelhetitek egymást miközben mindenki felméri, hogy mi az amiben érdemes javítania a saját mentális képességeit tekintve.

A Játékcsomagban lévő gyakorlatok úgy lettek összeválogatva, hogy megtornáztassák a legfőbb agyi képességeidet: a figyelmet, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hosszútávú memóriát, a vizuális és a hallási feldolgozást, valamint a logika és érvelést.


Akár ha könyvet olvasol, vagy egy dolgozatra készülsz, megvitatsz valamit a főnököddel, a barátaiddal beszélgetsz, vagy autót vezetsz, az agyadat információáradat önti el, amik az érzékszerveken keresztül érkeznek.
Mindezt a bejövő információt az alap kognitív képességeid dolgozzák fel. Mint egy gép fogaskerekei, az
agyi képességek úgy dolgoznak együtt, hogy eljuttassák az információt a tárolt tudás részbe.

A gondolkodás a kognitív képességek összetett folyamata
A gondolkodás a kognitív képességek összetett folyamata

Mi történik, ha akár egy agyi képesség is gyengébb?

Ha akár egyetlen kognitív képesség is gyenge, az megakadályozza, hogy az agyad teljesen képes legyen a bejövő információt feldolgozni. Ilyenkor kihívást jelenthet az olvasás, a tanulás, a figyelem összpontosítása, memorizálni
dolgokat és más.

Amikor a problémák az agyban gyökereznek, a megoldást mit gondolsz hol kell keresni? Kitaláltad! Az agyban! Azok a megoldások, amik nem változtatják meg az agyat (mint pl. a korrepetálás, vagy, hogy “próbáld meg jobban”) lehet, hogy segítenek átmenetileg, de nem arra valók, hogy megszüntessék a nehézség forrását.

Az agytudomány tud segíteni!


Nap mint nap, amiket csinálsz (és amiket gondolsz!) arra ösztönzik az agyadat, hogy megváltoztassa saját szerkezetét és működését. Ezt a csodás képességet hívják agyi plaszticitásnak, és az agyad képes rá akárhány éves is vagy. A BrainRx központokban, 7 évestől felfelé a felnőttekig együtt dolgozunk a diákokkal. Intenzív, célzott mentális gyakorlatokkal ösztönözzük az agyat a változásra. Ezek óriási változások, amelyek megmaradnak és amelyek tudományosan kimutathatóak. Még fontosabb, hogy egy életre megváltoztatja ahogy a diákok agya
működik. Könnyebben olvasnak, tanulnak, képesek figyelni, emlékeznek dolgokra, vagy tudnak gondolkozni.

Az agyi képességeid nem csak az IQ-ra vannak hatással, hanem arra, hogy hogy megy az iskola, milyen sikeres vagy a munkában, sportban, vagy akár hogy vezetsz. Kihatnak az emberi kapcsolataidra a munkában és
a magánéletben. Nagy szerepük van az életminőségedre nézve, ahogy telnek az évek.

A következő ábra azt mutatja be, hogy mennyit változott azoknak az IQ-ja akik elvégezték a BrainRx programot. A korosztály az 5 évestől a 60+-ig terjed. A letölthető agytorna játokokhoz hasonló agytorna feladatok, kiegészítve a BrainRx program egyedülálló módszerével gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek is jelentős változást hoztak az életében.

Mennyire képesek az agytorna játékok javítani az agy teljesítményén?

Ha pontosabban szeretnénk feltenni a kérdést: Mennyire képes a BrainRx javítani az agy teljesítményén gyerekek és felnőttek esetében?

Álljon itt néhány történet, hogy mire képes az agyunk, ha az intenzíven, célzottan van fejlesztve, úgy, hogy az adott személy problémájának okára koncentrálva történik az agy tréningezése.

“Sebi tanulási zavarokkal küzd. Mindig nehéz volt neki új dolgokat megtanulni, a tanulásra koncentrálni vagy bármire, ahol többfelé kell figyelni egyszerre. Gondjai voltak az írással és mindig mindent újra kellett neki olvassak itthon, hogy megértse amit tanultak. Néhány agytréning alkalom után, konkrét javulást vettem észre nála. Elkezdett írni az iskolában, anélkül, hogy könyörögni kellett volna neki. Sokkal gyorsabban olvas és ugyanakkor meg is érti azt. A tanárai is észrevették a változást nála.” (—egy BrainRx diák anyukája)

“Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a fiam tanáraitól az utóbbi időben. De ami még ennél is jobb, hogy sokkal boldogabbnak tűnik és sokkal kezdeményezőbb mostanában.” (—egy BrainRx diák apukája)

“A fiunk ez év elején lett tízéves. Türelmetlen, ingerült, nyugtalan volt, ráadásul mindez figyelemzavarral is társult. 15 percnél tovább nem volt képes megülni a könyvei előtt. Amióta elkezdte a BrainRx-t, hatalmas változást vettünk észre nála. Nem csak a koncentrációja javult, de a hozzáállása is rengeteget változott. Sokkal önállóbb lett, bízik benne, hogy képes megtanulni és megérteni új dolgokat.” (—egy BrainRx diák anyukája)

“Nagyjából hat hónap elteltével, hogy hallottam a programról úgy döntöttünk, hogy elkezdjük a lányommal a BrainRx-t. Nem bántuk meg. A házi feladatokkal való kínlódás, a feledékenység, és a figyelmetlenség, úgy tűnik, már a múlté. A tanára az iskolában nagy változást tapasztalt nála a hozzáállásában. Részt vesz most már a tevékenységekben, eredeti ötletei vannak, és jobb lett matekból is. Múlt héten, az édesapja el se hitte milyen gyorsan tudott megoldani valami feladatot, amit korábban lassan csinált volna!” (—egy BrainRx diák anyukája)

Mit tartalmaz az Agyturbó Kognitív játékcsomag?

Az agytorna játékok a BrainRx agytréning program feladataihoz hasonlóak. Ilyesmi, szórakoztató, célzottan egyes agyterületekre ható feladatokkal állítjuk kihívás elé a diákok agyát, amivel egyre erősítjük a fejlesztendő kognitív területet. A program különlegessége a több tíz éves kutatásokon és tapasztalaton alapuló szintezett, intenzív gyakorlatokban rejlik. Mindez kiegészül a speciálisan képzett személyes trénerek pozitív pszichológiai támogatásával. A komplex agytréning a legújabb agykutatásokon és legfrissebb mindfulness technikákon alapszik. Ami jó hír még, hogy a BrainRx program agytorna feladatok felnőtteknek, időseknek ugyanúgy eredményes fejlődést ígérnek, mint a szivacs agyú gyerekeknek.

A gombra kattintva letölthető a Játékcsomag.

Jelentkezz az ingyenes AgyturbóKLUB-ba, ha szeretnél a jövőben ehhez hasonló játékokat, tippeket, kedvezményeket kapni.

Hogyan segítheti a tanulási képességek fejlesztését az agytréning?

Hogyan segítheti a tanulási képességek fejlesztését az agytréning?

A tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára a tanulás gyakran kihívást jelenthet, és a hagyományos tanítási módszerek nem mindig felelnek meg az egyéni szükségleteiknek. Annak ellenére, hogy sokat tanulnak, nehezen megy nekik az iskola. Legtöbbször a matematika, hangos olvasás és a nyelvtan terén vannak problémák. Bizonyos feladatokat nem szívesen végeznek, a monoton, koncentrációt igénylő feladatok nem kötik le a figyelmüket. Gyakran elkalandozik a figyelmük, lassú a munkatempójuk, hamar elfáradnak fejben. A megfelelési kényszer miatt akár szorongóvá is válnak. Egyesek visszahúzódhatnaknak, mások magatartásukkal igyekeznek elterelni a problémáról a figyelmet.

A kognitív edzés egy olyan hatékony eszköz, amely segíthet ezeknek a diákoknak. Bizonyítottan lehetséges számukra a tanulási problémák kezelése és ezáltal javul az iskolai teljesítményük. A kognitív edzés, vagy agytréning az alapvető tanulási képességeket fejleszti.

Miért fontosak a tanulási képességek?

A tanulási képességek együttesen alkotják azt a képességet, amellyel az agyunk információkat dolgoz fel és tárol. Ezeknek az összehangolt működése teszi lehetővé a gyors gondolkodást, problémamegoldást és a hatékony, élvezetes tanulást. Ezek a készségek az alábbiakat foglalják magukban:

A gondolkodás a kognitív képességek összetett folyamata
A gondolkodás a kognitív képességek összetett folyamata

1. Figyelem:

A figyelem a tanulás alapja. Ha az információ már az elején elveszik megfelelő figyelem nélkül, akkor nehézkes lehet az információk feldolgozása és rögzítése a továbbiakban. Többféle figyelemmel dolgozunk, amik jól elkülöníthetők.

A fenntartott figyelem teszi lehetővé, hogy huzamosabb ideig tudjunk koncentrálni valamire.

A szelektív figyelem révén tudjuk kiszűrni a számunkra fontosat a lényegtelentől. Például háttér beszélgetés, vagy zene közben is el tudunk merülni az olvasásban.

A megosztott figyelem segít abban, hogy egyszerre több dolgot tudjunk végezni a figyelmünket megosztva. Például egy előadás alatt miközben hallgatjuk az előadót és fel felnézünk a monitorra még jegyzetelni is tudunk.

2. Feldolgozási sebesség:

Ez a képesség azt jelzi, hogy milyen gyorsan tudjuk feldolgozni és értelmezni az információkat, vagyis milyen hamar „esik le” amit hallottunk. Ha ez a képesség gyenge, akkor nehéz követni pl. a hallott beszédet.

3. Munkamemória:

A munkamemória segít az információk ideiglenes tárolásában és az azonnali feladatok kezelésében. Például egy telefonszámot kell megjegyeznünk, csak addig amíg beírjuk a telefonba. Matematikában megjegyezni a maradékot, amíg hozzáadjuk a következő számhoz.

4. Hosszútávú memória:

Az információk hosszú távú emlékezetbe való átültetése és onnan való visszahívása kulcsfontosságú a hosszú távú tanulás szempontjából. Minden amit megtapasztaltunk és megtanultunk a hosszú távú memóriában tárolódik. Innen hívjuk elő. Akinek ez a terület gyenge, az több munkával tud csak megtanulni dolgokat.

5. Logika és érvelés:

Ezek a kognitív készségek segítenek a problémamegoldásban és az összetett gondolkodási feladatokban, az ok okozat megértésében. A matematikai gondolkodáson túl szerepe van többek közt a szövegértésben is.

6. Vizuális feldolgozási képesség:

Az információ vizuális formában való feldolgozásában segít. Fontos a térérzékelésnél, olvasásnál, matematikai feladatok megoldásánál, belső vizuális kép kialakításában.

7. Auditív feldolgozási képesség:

Az információk auditív formában való feldolgozásában van szerepe. Nem szervi, vagyis hallásképességről van szó, hanem arról a képességünkről, hogy hogyan dekódolja az agyunk a beszédhangokat. Olvasáskor némán, magunkban „beszélünk”, vagyis olvassuk fel magunknak a szöveget. Túlterhelődik az agy ha ezzel a kognitív területtel van baj amikor írunk, olvasunk, vagy próbáljuk megérteni amit mondanak. Hangok felcserélése, betűk kihagyása, nehézkes olvasás jellemzi azokat, akiknél gyenge az auditív feldolgozási képesség. Diszlexiásoknál ez és más területek gyengesége okozhatja a problémát.

Hogyan segíthet a kognitív edzés?

A kognitív edzés, vagy agytréning olyan tevékenységeket és gyakorlatokat foglal magában, amelyek célzottan fejlesztik ezeket a kulcsfontosságú tanulási képességeket. Itt az alapképességek megerősítésén van a hangsúly és nem korrepetálásról van szó. A tanulási nehézségek 80%-t a kognitív képességek gyengesége okozza, ezért itt a probléma okát célozzuk meg. Ezáltal maguk az alapképességek erősödnek meg, aminek a hatására javul a teljesítmény. A korrepetálás ilyenkor nem segít, mert az a tanagyagban nem jól átadott információt próbálja másképpen magyarázni, nem pedig a problémák gyökerét, a gyenge képességeket erősíti.

Néhány példa a kognitív képességek fejlesztésére:

1. Figyelemfejlesztés:

Speciális játékok és feladatok segíthetnek a figyelem koncentrációjának növelésében. Ezeknek a feladatoknak a nehézségét fokozzuk úgy, hogy időre, megadott ütemre dolgoznak a diákok a BrainRx agytréning esetében.

Más figyelemfejlesztő feladat ötletek gyerekeknek:

  • találd meg a különbséget két hasonló kép között,
  • kakukktojás feladatok,
  • mi változott játék, (valaki kimegy és amikor bejön észre kell venni mi változott meg rajta)
  • interaktív történetek, ahol egy adott szó hallatán valami tevékenységet kell csinálni
  • kincskeresés
  • cica, pizza, taco, gida, sajt játék

Figyelemfejlesztő feladatok felnőtteknek: Ászok keresése egy pakli francia kártyában. Annyi pakli kártya szükséges, ahányan játszanak. A feladat: minél hamarabb megkeresni az összes ászt. Akinek hamarabb sikerül az nyer.

2. Feldolgozási sebesség fejlesztése:

Gyors reakciókat igénylő játékokkal és gyakorlatokkal javíthatjuk a feldolgozási sebességet. Időre végrehajtandó, gyorsasági feladatok ezek, amelyek egyben a figyelmet is fejlesztik. A csapd le csacsi kártyajáték, a tűz, víz, repülő játék is a reakcióidőre adott választ segíti.

3. Munkamemória-gyakorlatok:

Tipikus memóriajátékok és feladatok segíthetnek a munkamemória fejlesztésében. Memória szólánc, amikor minden már előzőleg elhangzott szót újra elmondunk és hozzátesszük a sajátunkat. Variálható, hogy a szóláncot mi alapján folytatjuk. Pl. az utolsó betű legyen a következő szó első betűje, de csak állatokat mondhatunk, stb.

Memóriafogasok segítségével ki tud több szót megjegyezni egy előre megírt listából időre.

4. Logikai és problémamegoldó feladatok:

Rengeteg, különféle logikai játékkal és feladvánnyal tréningezhetjük az agyunkat. Az ördöglakatok, a szabadulószobák a problémamegoldó képességünket teszik próbára. A Hanoi torony, a Rush Hour, vagy Csúcsforgalom és ezer más társas játék, logikai játék szórakoztatva fejlesztenek.

5. Vizuális képességek fejlesztése:

A vizuális és térbeli tájékozódást fejlesztő feladatok: Puzzle, tangram, a régi, jó tili-toli kirakós játék, twister és más olyan játék és eszköz, ami mozgással is segíti a térbeli tájékozódást.

A tanulási nehézségek maguktól nem múlnak el

A kognitív edzés rendszeres gyakorlásával a diákok képességei javulnak, és hatékonyabban tudnak tanulni. Ezáltal növekszik az önbizalmuk és motivációjuk, hogy az iskolában jobban teljesítsenek. A tanulási nehézségek nem akadályok, hanem kihívások lesznek, amelyeket sikeresen leküzdhetnek. Viszont azt nagyon fontos felismerni, hogy a tanulási nehézségeket okozó kognitív képességeket intenzív, célzott gyakorlással lehet csak megerősíteni. Ha erre nem fektetünk hangsúlyt, azok maguktól nem tudnak megerősödni és mindig problémát fognak okozni.

A tanulási képességek fejlesztése tehát nemcsak a tanulás hatékonyságát növeli, hanem hosszú távú előnyöket is biztosít a diákok számára az élet különböző területein. A kognitív edzés egyénre szabott megközelítése segít minden diáknak felfedezni a saját erősségeit és fejlesztési területeit, ezáltal elősegítve a sikeres tanulást és teljesítményt.

A BrainRx agytréning célzottan segíti a tanulási képességek fejlesztését

Ha szeretnéd megtudni melyek azok a kognitív képességek, amelyek problémát okoznak a saját, vagy a gyereked életében, akkor keress minket bátran egy ingyenes konzultációra. Nézz utána a nemzetközileg elismert kognitív képességmérő tesztünknek, amelynek a segítségével beazonosítjuk ezeket a gyenge területeket. A Gibson-teszt-tel felmérjük a cikkben felsorolt kognitív képességeket, hogy utána, ezen alapuló, személyre szabott megoldást tudjunk kínálni, ami életre szóló változást hozhat neked, nektek is.