A diszlexia jelentése. Gyakori tünetek gyerekeknél.

A diszlexia egy tanulási zavar, amelyet az olvasás és a helyesírás tanulásának nehézségei jellemeznek – olyan nehézségek, amelyek nem magyarázhatók az oktatás hiányával, rossz látással vagy csökkent szellemi kapacitással. A diszlexiás gyermek meg tud tanulni írni és olvasni, de nehezére esik. Küzd a könnyed, erőfeszítés nélküli, folyékony olvasással és írással, ami azoknak akik nem szenvednek a diszlexiától természetes adottság.

Mivel a diszlexia egy életen át tartó állapot, a tünetek az évek során némileg eltérően jelentkeznek, ahogy a helyzetek és a környezet változnak. A diszlexiás gyermek által az általános iskolában tapasztalt problémák nem feltétlenül ugyanazok, mint a középiskolában. Egyes tanulmányok szerint a a diszlexia előfordulása az iskolás gyerekek körében akár 10 százalék is lehet.

A diszlexia gyakori gyermekeknél, de gyakran félreértelmezik a tüneteket. Ez a tanulási zavar olyan tüneteket foglal magában, amilyen az olvasási, a szavak kiejtésével és az írásjelekkel kapcsolatos problémák. Életkoronként lebontottuk a gyerekek diszlexiás jeleit és tüneteit a következőkben.

Honnan tudhatja, hogy gyermeke diszlexiás?

A diszlexiát jellemzően általános iskolában diagnosztizálják, amikor az olvasási és írási problémák nyilvánvalóvá válnak. Sok gyermeknél azonban előfordulhat, hogy később derül ki – vagy felnőtt korukig soha nem kapják meg a diagnózist.

Ha a következő tünetek bármelyikét észleli otthon vagy az iskolában (életkor szerinti bontásban), gyermekénél a diszlexia jelei lehetnek. A korai beavatkozás kulcsfontosságú, ezért a legjobb a középiskola előtti fokozott figyelem a tünetekre.

Diszlexia gyermekeknél: tünetek az óvodában és az óvodában

 • Nehézség gyakori életkornak megfelelő szavak kiejtésében
 • Küszködik a tárgyak és a tárgyakat jelentő szavak párosításával; hozd ide a dobozt és egy tobozt hoz az udvaron
 • Nem élvezi vagy nem tudja befejezni az ismert mondókákat
 • Probléma az egyszerű, kétlépéses utasítások követésével
 • Nehéz neki megtanulni az irányokat. Nem tudja megkülönböztetni melyik a balról és a jobbról.
 • Kisebb szókincse van, mint a többi azonos korú gyermeknek; nehezen tanul új szavakat
 • Képtelen felismerni vagy kitalálni a rímelő szavakat

Diszlexia gyermekeknél: Általános és középiskolai tünetek

 • Problémák az ábécé betűinek felismerésével
 • Küszködik, hogy az írott betűket az általuk kiadott hangokhoz igazítsa
 • Ellenáll az olvasással járó játékoknak vagy tevékenységeknek
 • Úgy tűnik, nem érdeklik a könyvek, még akkor sem, ha olyan témákról szólnak, amelyeket szeret
 • Nem tud összefoglalni neked egy történetet, még akkor sem, ha most fejezte be az olvasását
 • Betűket és hangokat kever, vagy nem tudja a megfelelő betűt a megfelelő hanghoz kapcsolni
 • Dadog, amikor elmesél egy történetet, vagy sok töltelékszót használ, például „ööö” és „hm”, „olyan…..”
 • Úgy tűnik, nem érti a testbeszédet; társas helyzetekben gyakran helytelenül viselkedik
 • Olvasás közben nehezen tud különbséget tenni az egyes hangok között
 • Felcseréli a betűket vagy szavakat olvasáskor vagy íráskor
 • Lassan és kínlódva olvas
 • Nehezen olvas ki, és ejt ki ismeretlen szavakat
 • Az írásjeleket nem megfelelően használja vagy teljesen figyelmen kívül hagyja őket
 • A helyesírás vagy az életkornak megfelelő szókincs elsajátításának nehézségei
 • Nehéz az ismert szavak felidézése

Diszlexia gyermekeknél: tünetek a középiskolában

 • Nem érti a vicceket vagy az általában gyakori kifejezéseket
 • Nehezen tér a lényegre beszéd közben; elkanyarog történetmesélés közben
 • Nehezen tájékozódik a térképen és általában, nehezen tudja megkülönböztetni a balt a jobbtól
 • Idegen nyelv tanulásának nehézségei
 • Nem szeret hangosan olvasni, mert nehéz neki
 • Nehézségek a történetek összefoglalásában vagy a szövegrészek kulcspontjainak felismerésében

A fenti tünetek bármelyikének észlelése azonban nem a diszlexia egyértelmű jele. A formális diagnózis csak az olvasási, nyelvi és írási készségek tesztelése után születik meg. Ezenkívül egy gyermeknek több tanulási vagy mentális zavara is lehet, például figyelemzavar (ADD), vagy figyelemhiányos hiperaktivitási zavar (ADHD).

Mit a teendő ha diszlexia tüneteire gyanakszik gyermekeknél?

Ha gyermekénél a diszlexia fenti tüneteinek bármelyikét észleli, kérjen felmérést az iskolától, vagy kérjen beutalót gyermekorvosától diszlexiával és tanulási zavarokkal foglalkozó szakemberhez, aki fel tudja mérni a valódi okokat.

Nem létezik a diszlexiát diagnosztizáló egyetlen teszt, vagy diagnosztikai eszköz. A diagnózishoz vezető út általában a következő sorrendben történik:

 1. Beszéljen gyermeke orvosával aggodalmairól. A gyermekorvos általában nem a legalkalmasabb személy a diszlexia végleges diagnózisának felállítására, de kritikus lehet a gyermeke olvasási problémáinak egyéb okainak kizárásában. Kérje meg, hogy zárják ki azokat a látási vagy hallási problémákat, amelyek hátráltathatják gyermeke olvasási képességét, és térképezze fel gyermeke fejlődését, hogy lássa, jó úton halad-e más kulcsfontosságú területeken. Feltétlenül említse meg azokat a rokonokat, akiket szintén diszlexiával diagnosztizáltak.  
 2. Beszéljenek róla az iskolában gyermeke tanáraival – még akkor is, ha már tudják. Ennek legjobb módja egy levél írása, amelyben hivatalosan kéri a speciális oktatási szolgáltatások értékelését. Az engedély megadása után az iskola megkezdi az értékelési folyamatot;
 3. Konzultáljon szakemberrel. Gyermeke iskolája valószínűleg saját szakembert fog használni a gyermek értékeléséhez, de kérhet beutalót gyermekorvosától. Általában a nevelési tanácsadóba küldik elvégezni a felmérést. (Megjegyzés: Ha úgy dönt, hogy gyermekét privát módon értékelik, nem kell követnie az ebből fakadó ajánlásokat.)
 4. A szakember – egy pszichológus vagy más tanulási szakember – próbára teszi gyermeke jártasságát a hangfelismerés, az olvasás, a helyesírás és az írás terén. Kizár más lehetséges zavaró tényezőket, mint például az ADHD vagy a szorongás. A folyamat során Önt és gyermeke tanárait megkérhetik arra, hogy töltsenek ki kérdőívet gyermeke erősségeiről és gyengeségeiről az olvasás terén. Az eredmények segítenek meghatározni, hogy gyermekét hivatalosan diszlexiával kell-e diagnosztizálni.
 5. Segítség, kedvezmények. Amint gyermeke hivatalos diagnózist kapott, az iskola megbeszélést tart annak eldöntésére, hogy jogosult-e a segítő szolgáltatásokra, felmentésekre.

Hány éves kortól kell diszlexia-vizsgálatot végezni?

A Nemzetközi Diszlexia Szövetség (IDA) szerint szűréseket kell végezni azon tanulók azonosítására, akiknél fennáll az olvasási nehézségek kockázata, és akiknek célzott beavatkozásra van szükségük. Ezek a szűrések értékelik az olvasásfejlődés előfutárait: a nyelvi készségeket, a fonológiai tudatosságot, és a memóriát.

A nemzetközileg elismert kognitív képességmérő teszt, a Gibson-teszt alkalmas a diszlexia okainak mérésére. Az okok felderítésével lehetőség nyílik a problémák kezelésére célzottan. A Gibson teszt eredményein alapuló BrainRx agytréning segítségével a célzott fejlesztés gyors és maradandó eredményeket hoz.

Hogyan kezeljük a diszlexiát gyermekeknél?

A gyógyszeres kezelés nem segít a diszlexiában, de léteznek hatékony diszlexia-kezelések, készségfejlesztő programok formájában amelyek segíthetnek a gyermeknek az olvasási stratégiák kialakításában, a kihívások ellensúlyozásában és a sikeres életben.

Függetlenül attól, hogy az iskola elküldi e a gyermeket a nevelési tanácsadóba, konzultálhat egy szakértővel, hogy segítse gyermekét abban, hogy a legmegfelelőbb és leghatékonyabb diszlexiás fejlesztéseket kapja az iskolában, vagy azon kívül. A BrainRx agytréning kiemelten foglalkozik a hallási feldolgozás, a vizuális feldolgozási képességek, a memória gyengeségeinek megerősítésével, amik a diszlexia problémájának gyökerét célozza. Több ezer diszlexiával küzdő diák életében hoztak és hoznak ezzel változást pozitív irányba.

A diszlexia kezelésére számos fejlesztési eljárás létezik. Az irányított olvasás nem segítség a diszlexiában, ezért ügyeljen arra, hogy gyermeke olyan fejlesztést kapjon, amely célzottan hatékony diszlexiás tanulók esetében, nem pedig olyat, amelyet a nehézségekkel küzdő, nem diszlexiás olvasók segítésére terveztek.

Példák a diszlexia osztálytermi kezelésére szolgáló megoldásokra:

 • Összefoglalók vagy leckejegyzetek másolatainak elkészítése
 • Kissé módosított anyagok vagy feladatok biztosítása
 • A lényeges információk kiemelése
 • Ismétlődő irányok
 • Rugalmas tanulási idő lehetővé tétele

Otthon a szülők segíthetnek olyan környezet kialakításában, ahol ítéletmentesen gyakorolható az olvasás.

Tartson könyveket, különösen a gyermeke által kedvelt témákról, a házban, hogy gyermekének legyen kedve önállóan kézbe venni azokat. És mutasson is példát – ügyeljen arra, hogy gyermeke a lehető legtöbbet lássa Önt és másokat a házban olvasni, legyen szó könyvről, magazinról, újságról vagy az e-olvasóról.

Ha gyermekénél a fenti tünetek alapján diszlexiára gyanakszik kérjen ingyenes konzultációt, vagy jelentkezzen Gibson tesztre Zalaegerszegen.